Biogas2020

32 goda exempel från Biogas2020

Nu har vi samlat ihop vårt 3-åriga projekt Biogas2020 i en slutrapport i populärversion.

Här intill kan du bläddra i rapporten digitalt, och ladda ner den som pdf.

Slutrapporten delades även ut i tryckt version till alla deltagare på Skandinaviens Biogaskonferens i Fredrikstad 25-26 april.

Rapporten innehåller korta sammanfattningar av 32 olika aktiviteter som utförts under projekttiden, från starten 2015 fram till våren 2018. I den kan du bland annat läsa om nya nätverk som bildats, hur vi jobbat med samverkan och kommunikation, tagit fram anpassade affärsmodeller till verkliga ”case” och uppmuntrat till politisk dialog.

Du hittar även konkreta resultat från forskning och utveckling: Hur vi kan utnyttja substrat från både hav och land i biogasprocessen, effektivisera uppgraderingen till biogasbränsle, höja värdet på rötresten genom förädling, med mera.

Och sist men inte minst redovisas goda exempel på hur vi kan främja användningen av biogas i fordon – inte minst tunga transporter som bussar, lastbilar och båttrafik. Bland annat har kartläggningar över marknadens gasfordon och befintliga gastankstationer gjorts, events har arrangerats och större kunskap om biogas har förmedlats på olika sätt till bland annat transportköpare.

Trevlig läsning!

Framsida Slutrapport i populärversion
Bläddra i rapporten

Om du vill ladda ner rapporten, klicka på pilen med ett streck under, längst ner på sidan i blädder-läget.Ladda ner pil

Mer från konferensen i Fredrikstad

Publicerat: