Det er fra politisk side bestemt der skal ske en grøn omstilling – både i Danmark og i EU, hvilket indebærer at transportsektoren fremadrettet skal benytte sig af mere miljøvenlige drivmidler. Når vi taler om den tunge transportsektor er batterier endnu ikke tilstrækkeligt udviklede til at kunne tilbyde el som et konkurrencedygtigt drivmiddel – det er biogas til gengæld.

Gaskøretøjer er en velkendt teknologi med mere end 1.000.000 gaskøretøjer på det europæiske marked og det næste skridt må derfor være at få disse køretøjer implementeret i den danske bilpark.

Teknisk set består biogas 97 % af metan og er derfor af samme standard som naturgas og udnyttes i en normal forbrændingsmotor. Selvom den komprimerede biogas (CBG) fylder mere i tanken end konventionel diesel, har det en højere virkningsgrad og kan derfor præstere konkurrencedygtige distancer, hvorfor biogas anses som værende det bedste alternative drivmiddel for den tunge transport. Når en vognmand køber et biogaskøretøj, er køretøjet altså det samme som et dieselkøretøj, som tankes på samme måde, tilbyder de samme muligheder – blot med et andet brændstof i tanken.

Biogas giver til gengæld virksomheder muligheden for at avancere sit sociale ansvar og dermed brande og profilere virksomheden som grøn – hvilket er en profil flere og flere virksomhed søger.”

Biogas2020-broschyr-transport
download brochur

Gränsöverskridande mervärden

  • Koordinerer markedsopbygning med partnere i henholdsvis Norge og Sverige.
  • Deler ny viden, nye metoder, forretningsmodeller og værktøjer på tværs af grænserne i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området.
  • Samler skandinaviske kræfter om at udvikle forretningsmodels eksportkoncepter samt anbefalinger for eksport af teknologi og knowhow inden for gas til transport.
  • Kombination af forretningsmodeller og netværk på tværs af grænserne.

Aktivitetsledare

NTU

Udbudsguide NoFoss
Download guide

Aktiviteter

5.1 Nationale og internationale tilskudsmuligheder

Formålet med denne aktivitet var at gøre interesserede virksomheder og andre organisationer opmærksom på de muligheder, de har, for at søge om tilskud til at udskifte deres bilflåde fra eksempelvis dieselbiler til biogasbiler. Tilskudsmulighederne vil muligvis få flere til at omstille deres bilflåde.

Sådan gjorde vi: Vi undersøgte og indsamlede informationer fra forskellige tilskudsprogrammer i EU og i hvert enkelt Skandinavisk land. NTU har mange års erfaring med ansøgninger om EU tilskud. Vi udarbejdede herefter en rapport med kort vejledning til, hvordan man kan søge om tilskud i disse programmer.

Aktivitetsansvarig: NTU

Ladda ner rapport Få støtte til en grønnere transport - præsentation

5.2 Behovs- og flådeanalyseværktøjer

Analyser af trafik og transportarbejder for at identificere omdrejnings- og knudepunkter som baggrundsmateriale for etablering af nye gastankstationer. Dernæst modellering af effekten på klimaet og luftforureningen ved at skifte fossile brændsler ud med biogas for den tunge transport.

Aktivitetsansvarig: Aarhus Universitet 

5.3 Politisk agenda, -værktøjer og –virkemidler

Formålet med aktiviteten var at identificere de målsætninger, love og strategier, der findes på biogasområdet, som influerer på biogas som drivmiddel til transportsektoren. Resultatet af denne aktivitet skulle ligge til grund for en fælles forståelse for de gældende regler og målsætninger blandt projektkonsortiets partnere og skulle dermed fungere som fælles referenceramme.

Aktivitetsansvarig: NTU 

Ladda ner rapport (Biogas Livscyklus Perspektivet) Ladda ner rapport (Politisk agenda)

5.4 Overblik over tilgængelige gasdrevne køretøjer i Danmark

Aktiviteten handlede om at indsamle information om, hvilke biogaskøretøjer, køretøjsteknologier og salgskanaler, der er i Danmark, og gøre den viden tilgængelig for interesserede og brugere af et biogaskøretøj. Der præsenteres 12 modeller af biogasvarebiler og 5 modeller af biogasbusser.

Aktivitetsansvarig: NTU

Ladda ner rapport

5.5 Best Practice eksempelsamling

Best Practice-eksempler handler om at samle erfaringer med at bruge biogaskøretøjer fra transportvirksomheder og kommuner i Skandinavien. Alt for få anvender biogaskøretøjer i dag, men det er nødvendigt med flere brugere.

Formålet med denne aktivitet er at sprede viden om biogaskøretøjer til samfundet, især inden for transportsektoren. Vi ville høre transportvirksomheder og kommuner om, hvad forskellen er ved at køre på biogas i forhold til fossile brændstoffer. Og høre om deres oplevelser, positive og negative erfaringer, deres meninger om udviklingen af biogas til transport med mere.

Aktivitetsansvarig: NTU

Ladda ner rapport

5.6 Guide til etablering af biogastankstation

Resultat af aktiviteten er en guide til aktører, som planlægger at etablere en biogastankstation, især med placering i et transportcenter. Guiden indeholder også en case fra Høje-Taastrup Transportcenter.

Aktivitetsansvarig: NTU

Ladda ner rapport

5.7 Kortlægningen af tilgængelige gastankstationer, inklusiv analyse af ICT og ITS løsninger

Formålet med aktiviteten har været at kortlægge samtlige tilgængelige CNG (Compressed Natural Gas) tankstationer i Danmark, Norge og Sverige og få gjort oplysningerne nemt tilgængelige for brugerne af biogaskøretøjer og andre interesserede.

Resultatet er et kort i Google Maps, der viser alle CNG tankstationer i Danmark, Norge og Sverige. Udover placering er der også oplysninger om ejer, betalingsmuligheder m.v.

Aktivitetsansvarig: HMN 

Link til kort over gastankstationer i Norden

5.8 Opbygning af bæredygtige og rentable forretningsmodeller og markeder

Gas2move, et dansk foretagende med fokus på at fremme biogas til transport, og en række partnere i Biogas2020-projektet har gennemført en stribe roadshows, events og konferencer om biogas til transport.

Næsten 800 deltagere fra skandinaviske virksomheder, kommuner og organisationer har deltaget i syv events i Danmark, Norge og Sverige. Sideløbende har vi produceret en række erfaringsartikler samt en udbudsguide om anvendelse af biogas i offentlige flåder.

Aktivitetsansvarig: Gas2move og Århus Universitet 

5.9 Anvendelsesmuligheder for CBG og LBG

Analyse af de forskellige teknologier samt rationaler for anvendelsen af biogas. Hertil en analyse af den primære målgruppes behov som baggrund for udbygning af infrastruktur. Udvikling af business cases for private mindre flåder og gastankstationer samt biobrændstofcertificering af biogas til transport.

Aktivitetsansvarig: HMN 

Ladda ner rapport - Certifiering av biogas till transport Ladda ner rapport - Omstilling af private og offentlige flåder til Biogas Midtjylland Ladda ner rapport - Omstilling af private og offentlige flåder til Biogas Movia Ladda ner rapport - Strategi for udrulning af gas til transport Ladda ner rapport - LBG produktion direkte fra biogasopgradering

5.10 Undersøgelse af afledte effekter ved gasdrift

Analyse af de socioøkonomiske effekter af, at anvende biogas som drivmiddel – miljøpåvirkninger, reduceret støj, arbejdsmiljø, m.m.

Aktivitetsansvarig: HMN 

Ladda ner rapport

5.11 Gas til maritim transport

Udviklingsmuligheder for gas til den maritime sektor (LNG og CNG) samt analysere muligheder for etablering af Shore to ship anlæg og dertilhørende udviklingsmuligheder, så biogassen ligeledes kan anvendes til tung transport på landsiden.

Aktivitetsansvarig: Samsø 

Ladda ner rapport