Under Samverkan och utveckling har vi samlat olika aktiviteter som bland annat handlar om att stötta nya nätverk, ta fram anpassade affärsmodeller, sprida kunskap och resultat, uppmuntra till politisk dialog samt ge stöd till konkreta utvecklingsprojekt.

Ett av de stora målen har varit att skapa en bestående skandinavisk biogasplattform. Vi har också arbetat med omvärldsbevakning, kommunikation och process- och teknikstöd. Några exempel på övriga aktiviteter ser du här nedan.

Det gränsöverskridande utbytet av erfarenheter, kompetens och kunskap har varit mycket framgångsrikt. Det har också varit en förutsättning för att effektivt kunna genomföra hela Biogas2020-projektet.

Några exempel på aktiviteter:
Konceptutveckling
Biogas fra mark til færge – Samsø viser vejen

Samsø har en vision om at bruge biogas som dynamo i fremtidens cirkulære økonomi på øen. Færgen Prinsesse Isabella skaber trækket, dobbelt loop biogasanlægget er motoren, og bønderne og samfundet får en lang række gode effekter i form af jobs, erhvervsudvikling, innovation, gødning og et bedre miljø- og klimaregnskab.

Samsø vil gerne genbruge alle øens restprodukter til at lave biogas under devisen ’Det blir på øen’, som er overskriften på arbejdet med cirkulær økonomi på Samsø.

Resultat: Med Samsø Kommunes arbejde i Biogas2020 er der nu udarbejdet og politisk vedtaget en VVM-redegørelse, lokalplan og miljøgodkendelse for et konkret biogasanlæg på Samsø, der kan levere gas til færgen og gødning til landbruget.

Samtidigt er der kommet en borgeraccept til etableringen. Så nu er det miljømæssigt og socialt muligt at bygge et biogasanlæg på en udpeget grund på Samsø. Samsø er dog endnu ikke i stand til at vise hele værdikæden i praksis, men vi meget tættere på nu end før Biogas2020.

Se mere: www.energiakademiet.dk

Borgmästarmöten
Skandinaviens politiker möts för fossilfrihet

Politiska initiativ och engagemang på internationell nivå är avgörande för att klimatfrågan ska kunna lösas. I Biogas2020-projektet har vi fokuserat på att skapa mötesplatser även på det regionala och lokala politiska planet, vilket är nog så viktigt för att nå framgång med fossilfria alternativ som biogas.

Resultat: Borgmästarmötena har tydligt visat på det gemensamma skandinaviska intresset för biogasutveckling men också varit en ögonöppnare för att vi genom gemensamma politiska insatser skulle kunna nå längre.

Den regionala och lokala nivåns betydelse har blivit tydlig. Potentialen för samarbete kring biogas och fossilfrihet mellan skandinaviska regioner och kommuner är nu mycket större.

Nya nätverk
Biogass Oslofjord – et regionalt løft for biogass

Biogass Oslofjord prosjektet er drevet av seks fylker i Oslofjordregionen før at bygge opp et bestående regionalt samarbeid og nettverk innom produksjon og bruk av biogass. Prosjektet koordineres fra Østfold fylkeskommune.

Biogass Oslofjord har vært delaktig i de fleste områder i prosjektet Biogas2020. Da fra råvarer og produksjon til sluttbrukere og kjøretøy.

Resultat: Biogass Oslofjord har blitt et navn som bransjen kjenner til. Gjennom fokuset på bransjen og deltakelse i Biogas2020 prosjektet har vi blitt en manglende ledd i verdikjeden, nemlig koblingen mellom næringen og det offentlige.

Gjennom prosjektarbeidet så langt har flere enn før blitt informert og opplyst om biogass og bidratt til utviklingen av infrastruktur for bruk av biogass som drivstoff.

Les mer: www.biogassoslofjord.no

Forretningsmodeller og markeder
21 ”challenges” for studerende

Aarhus Universitet har gennemført en række Biogas2020 TBMI (Technological Business Model Innovation) Challenges. En TBMI Challenge er en praktisk problemstilling, som er stillet af en virksomhed, der ønsker at få idéer til en forretningsmodel, hvor biogas indgår som et element i løsningen.

Resultat: Seks challenges i 2016, ni challenges i 2017, og der gennemføres yderligere seks challenges i 2018. Resultaterne og løsningerne er beskrevet i en bog, som er udgivet i forbindelse med den afsluttende Skandinaviens Biogaskonference 2018 i Norge.

De studerende har haft stor glæde af at deltage i til Biogas2020 TBMI Challenges. De har prøvet kræfter med at udarbejde forretningsmodeller i praksis og har dermed fået noget praktisk erfaring koblet til deres teoretiske viden.

Virksomhederne har ligeledes været positive over at indgå i de mange challenges og har få inputs til deres forretningsmodeller.

Aktivitetskoordinator

Innovatum

Deltagande partners

 • Energiforsk AB
 • Agro Business Park
 • NTU
 • Kommunförbundet Skåne
 • Skive Kommune/Energibyen Skive
 • Samsö kommune
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Väst
 • Västra Götalandsregionen
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Region Skåne
 • OREEC
 • Frederikssund Kommune
 • Roskilde Universitet (RUC)
 • Energiklyngecenter SJælland (EKCS)
 • Oslo kommune
 • Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)
 • Östfolds fylkeskommune och Olsofjordnettverket