Fler event

Kommande Biogasevent

Inga Events för tillfället...

OM AKTIVITETEN OMVÄRLDSBEVAKNING

Syftet med aktiviteten har varit att följa utvecklingen och sprida kompetens från biogasbranschen i omvärlden. Utveckling av nya effektivare kommunikationskanaler till nya och befintliga kontakter och regioner leder till en snabbare utveckling av biogasmarknaden.

Aktiviteter

Aktiviteten har bevakat nationella och internationella nätverk och inhämtat kunskap om forskningsresultat, teknikutveckling, ny lagstiftning och finansieringsmöjligheter.

Målgrupp

Målgruppen för aktiviteten har funnits i alla delar av biogaskedjan. Här finns många som är intresserade av att följa utvecklingen, vilka nya rön eller vilka nya regelverk som kommer på plats.

Resultat

Projektet har genom delaktiviteten utvecklat ett informellt nätverk mellan de deltagande länderna för att inhämta och sprida vidare information om utvecklingen inom biogasbranschen i hela Öresund-Kattegatt-Skagerrak-området (ÖKS).

Över 100 biogasevents har publicerats på biogas2020.se. 130 forskare har kontaktats för att få inspel till forskningsnyhetsbrevet som har gått ut till drygt 600 personer. Under projektets gång har dessutom cirka 60 konferensrapporter producerats.

Aktivitetsledare

Biogas Syd/Kommunförbundet Skåne

KONTAKT