Rådgivning och expertinsatser för ny teknik inom biogasproduktion

Vi utformade ett verktyg till rådgivning och experthjälp inom biogasproduktionens värdekedja. Frågor som kom in besvarades av rådgivare, forskare och experter med stor samlad erfarenhet av biogasproduktion och biogasmarknad inom flera nivåer i samhället.

Målgrupperna för rådgivningen har varit:

  • enskilda biogasanläggningar
  • energibolag
  • avfalls- och renhållningsbranschen
  • åkerier och övrig transportsektor
  • lantbrukssektorn

Vi har erbjudit rådgivning och/eller expertinsatser för frågor rörande ny teknik eller ej kända problem inom biogasproduktion.

Vi har även tagit fram listor med kontaktuppgifter till leverantörer inom biogasteknik samt hela anläggningar.

Aktivitetsledare

Innovatum

Senast publicerade frågor:

Se alla frågor

Aktiviteten har finansierats av

vg_fyr