Rådgivning och expertinsatser för ny teknik inom biogasproduktion

Vi har utformat ett verktyg till rådgivning och experthjälp inom biogasproduktionens värdekedja. Vi som besvarar dina frågor är rådgivare, forskare och experter med stor samlad erfarenhet av biogasproduktion och biogasmarknad inom flera nivåer i samhället.

Målgrupperna för denna rådgivning är följande;

  • enskilda biogasanläggningar
  • energibolag
  • avfalls- och renhållningsbranschen
  • åkerier och övrig transportsektor
  • lantbrukssektorn

Tillhör du någon av dessa målgrupper? Har du en specifik fråga eller frågeställning inom biogasproduktion, om dess processer och teknik? Då är du välkommen att kontakta oss.

Vi kan erbjuda rådgivning och/eller expertinsatser för frågor rörande ny teknik eller ej kända problem inom biogasproduktion. Är frågan av enklare och generell karaktär kan du snabbt få hjälp av någon av våra rådgivare.

Om frågan bedöms som viktig för att förstå ny teknik eller behandlar ett nytt problem på biogasanläggningar, specifikt eller generellt, kan det behövas expertinsatser som vi också har möjlighet att bistå med.

Vi har även tagit fram listor med kontaktuppgifter till leverantörer inom biogasteknik samt hela anläggningar.

Aktivitetsledare

Innovatum

Senast publicerade frågor:

Se alla frågor

Kontakta oss med din fråga!

  • Beskriv din fråga översiktligt

Aktiviteten finansieras av

vg_fyr