– 2018-05-02

Daglig kontroll av gasproduktionen

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Vilka parametrar behöver man dagligen följa upp i sin biogasanläggning, för att ha kontroll på produktionen av gas?

SVAR

Det finns generellt en mängd parametrar som är viktiga att dagligen följa upp på sin biogasanläggning. I det här fallet gäller det en anläggning som är ganska enkel i sitt utförande och där det endast tillsätts gödselsubstrat. Därför blir det förhållandevis få parametrar att följa upp.
Anläggningen producerar värme och för att värma upp biogasanläggningen används ved.

Vi föreslår att följande parametrar på biogasanläggningen följs upp dagligen:

 • Substratmängd tillförd per dag (ton nötflyt).
 • Ytterligare substrat (till exempel fastgödsel, ton).
 • Tillförd mängd vatten för utspädning (m3).
 • Total gasmängd (m3 biogas).
 • Siktglas, hur ser det ut i rötkammaren? Ser man att svämtäcket rör sig?
 • Temperatur i rötkammaren, samtliga givare.

Om ytterligare mätutrustning på gaskvalité anskaffas är det viktigt att följande följs upp dagligen:

 • Metanhalt (%)
 • Svavelhalt (ppm)
 • Koldioxid (%)
 • Syrgas (%)

Varje vecka bör ni på er anläggning fundera över:

 • Har allting fungerat som det ska?
 • Finns det anledning till ytterligare provtagning?
 • Åtgärder för svavelreducering – hur har syrgastillförseln fungerat?
 • Hur ser vedbehovet ut för uppvärmning av biogasanläggningen, för aktuell vecka? Har temperaturen kunna bibehållas i rötkammaren?

Fotnot: Den aktuella anläggningen är med i projektet ”Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion” där flera drifts-parametrar beräknas varje månad. Dessa är t ex organisk belastning och uppehållstid samt kvävenivåerna i biogasanläggningen. Även pH är en viktig parameter att följa upp med jämna mellanrum. För att göra det behövs dock kompletterande utrustning.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.