– 2018-06-14

Gränsvärden för metan och svavelväte

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Finns det gränsvärden avseende metan och svavelväte i samband med tömning av biogasreaktorn?

SVAR

Företaget som ställt frågan har en rötkammare på cirka 1 400 m3 som ska rensas i samband med byte av omrörare. I rötkammaren fanns ett svämtäcke som var cirka 1 meter tjockt och ett sedimentlager i botten som var ca 0,5-1 meter tjockt.

Efter att rötresten pumpats bort kan det finnas risk för ytterligare gasproduktion från det fasta materialet som var kvar i rötkammaren. Företaget planerar därför att lyfta in en lastmaskin och gräva ut det fasta materialet. Då är det viktigt att tänka på säkerheten!

Gränsvärden:

Metan (luktfri): 1 000 ppm (gränsvärde från Irland och Belgien, gränsvärden saknas i Sverige). Metan som är lättare än syre, stiger alltså uppåt. Det bör inte vara ett problem, men viktigt att kontrollera i samband med arbete.

Svavelväte (luktar illa): En lite tyngre gas, som alltså sjunker ned mot botten. Korttidsexponering 10 ppm (= korttidsgränsvärde). Nivågränsvärde 5 ppm (långsiktig exponering).

Så sammanfattningsvis: 1 000 ppm metan och 10 ppm svavelväte.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.