– 2018-06-28

Halm och rörflen – alternativ till spån?

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Är värmebehandlad halm eller rörflen alternativ till spån i strömedel? Och vad kostar det?

SVAR

Generellt kan man säga att spån är ett dåligt strömedel ur biogassynpunkt. Träbaserat material ger med traditionell biogasteknik nästan noll i biogasutbyte. Det verkar också som att spån har en tendens att sedimentera, och inte bilda svämtäcke. Då blir det ett problem i rötkammaren, som förr eller senare behöver tömmas. Avsaknaden av svämtäcke gör också att svavelbindande bakterier har svårt att hitta något att växa på. Den enklaste svavelreducering, att släppa in luft, har därför liten effekt.

Strömaterial som halm eller rörflen bör därför vara bättre på alla sätt. De kommer både att bidra till biogasproduktionen, minska tendensen till sedimentation och öka benägenheten att bilda svämtäcke.

Ett problem kan dock vara att få lagom tjockt svämtäcke. Det är lätt att det växer, och det kan då krävas betydligt mer omrörning för att hålla svämtäcket på en lagom nivå.

Värmebandlad halm från Danmark har kostat 3,40 kr/kg. En leverantör av detta är Halmpellets.se från Vara. Här kallas varan Biogashalm. Den säljs i 25 kg-säckar, men kan man ta en hel trailer med 33 pallar får man ett bättre pris. Om den danska kronan står högt, kan dock priset bli högre.

Rörflen har i olika försök använts som strömedel med gott resultat. Det odlas i Västerbotten och kostar 2,30 kr/kg. En leverantör är Glommers Miljöenergi AB. Även rörflenet är värmebehandlat, och det finns indikationer på att det minskar risken för juverinflammation.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.