– 2018-05-02

Hur byter man flänsar på bästa sätt?

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

I vår biogasanläggning måste vi byta ut alla flänsar i gasledningssystemet. Den rostfria gasledningen är både rotgassvetsad och isolerad. Därför måste ledningen avisoleras, lyftas ner, kapas för att ta bort och sätta dit nya flänsar och rotgassvetsas – för att slutligen sättas tillbaka och isoleras.

Finns det någon enklare metod att göra detta på, utan att det blir för kostsamt och tidsödande?

SVAR

Först och främst: Flänsen ska uppfylla tryckklassen vid den högsta beräkningstemperaturen för rörledningen. Vidare ska materialet i flänsen vara motståndskraftigt mot ämnet i processen, för att inte orsaka galvaniska reaktioner med övriga material i direkt kontakt med flänsförbandet.

Det gäller också att kraven för de mekaniska egenskaperna är uppfyllda. Här beaktas speciellt slagseghet och brottförlängning, som generellt ska vara minst 27J respektive 14 procent.

Dessutom finns begränsningar i olika branschstandarder/anvisningar – i detta fall EGN (Energigasnormerna) och BGA (Anvisningar för biogasanläggningar) där det anges att flänsar ska vara av samma eller högre kvalitet än gasledningen. Detta är orsaken till att siluminflänsarna måste bytas till flänsar av stål. För att underlätta utbytet av flänsarna kan man använda sig av delbara flänsar.

Förslag till lösning:
Stålflänsar delas mellan hålen så att varje fläns blir i två halvor. Vid montage monteras dubbla flänsar på var sida om skarven så att det slutligen blir två flänsar på var sida om skarven.

Vid montaget vrids skarvarna 90 grader så att den ena flänsen har skarven från kl. 9 till 15 och den andra från kl. 12 till 18. De fyra flänsarna dras ihop av genomgående bultar.

Delning av flänsarna görs maskinellt på verkstad, och snittytorna bearbetas för att undvika vassa kanter.

Valda komponenter ska dock uppfylla reglerna hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). MSB hänvisar oftast till EGN i dessa fall. Därför måste ni se till att flänsförbanden uppfyller kraven i EGN.

Lösningen ger visserligen högre materialkostnader, men detta kompenseras med råge genom kortare installations- och stilleståndstid.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.