– 2018-06-27

Mätare för rågas

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Vilken gasmätare för rågas är att rekommendera för att mäta rågasflödet? Gasmätaren är trasig på anläggningen, och information behövs om vad man ska tänka på.

SVAR

Rågasmätning är inte särskilt enkelt. Rå biogas är en blandning av flera olika gaser, en del föroreningar och dessutom kan den innehålla en hel del vattenånga. Därför är inte de bälgmätare som ofta används på mindre biogasanläggningar lämpliga för att mäta rå biogas. Det är lätt att de blir fyllda med vatten och helt slutar att fungera.

Naturligtvis är det bra att följa sin produktion av biogas. ”Att mäta är att veta”, så minst en bra gasmätare borde finnas på anläggningen. Den viktigaste anledningen till att ha en bra och tillförlitlig gasmätare är dock gödselgasstödet, som man kan ansöka om hos Jordbruksverket. En formulering i ansökan lyder nämligen: ”Gasproduktionen uppmätt med gasmätare”.

Att i gödselgasstödet i stället välja att redovisa sin elproduktion är en dålig affär. Ett räkneexempel:
Har man en rågasproduktion på 100 000 Nm3 innehåller den gasen ca 600 000 kWh energi, om gasen har 60% metanhalt. En mindre gårdsanläggning som gör el av all sin rågas uppnår i bästa fall 30% verkningsgrad, eller 200 000 kWh el. I gödselgasstödet får man om man redovisar elproduktionen räkna den dubbelt, det vill säga 400 000 kWh.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.