– 2018-06-28

Pilotprojekt – Produktionslyft för biogas

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Att följa upp biogasanläggningens produktion och prestanda med benchmarking och nyckeltal är viktigt. Därför var målet i detta delprojekt att testa arbetsmetoden benchmarking på en biogasproducent, för att på så vis identifiera förbättringsbehov och föreslå åtgärder.

Projektet ska utgöra ett exempel för liknande verksamheter som söker utvecklingsmöjligheter samt ge kunskap för att anpassa analysmodellen för organisationer som producerar biogas.

Ladda ner pilotprojektets rapport som pdf

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.