– 2018-05-28

Propan i biogasbrännare?

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Kan man byta från biogas till gasol (propan och butan) utan att ställa om brännaren på gaspannan?

Företaget som ställt frågan har i dag en kraftvärmeenhet med eleffekt 130 kW, samt värme. Värmen används för att värma smågrisstallar. När värmebehovet är extra stort eldas all gas i gaspannan i stället för att gå till kraftvärme-enheten.

Som reserv till biogasen överväger företaget att investera i ett flak med gasol (en blandning mellan propan och butan) som kan brännas i gaspannan om biogasanläggningen är under service eller dylikt.

SVAR

Weishaupt som säljer brännaren rekommenderar att man köper ett flak naturgas eller biogas i stället för gasol. Anledningen är att propan (som ingår i gasol) förbränns snabbare än metan och skulle därför börja brinna ”längre in” i brännaren. Eftersom propan brinner tidigare skulle det innebära en säkerhetsrisk.

Det passar därför inte att man har samma brännare när man bränner propan som när man bränner metan. Om man vill bränna propan skulle man behöva byta insats i brännaren.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.