– 2018-06-28

Rensning och tömning av biogasreaktor

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Viket är det bästa sättet att rensa/tömma en biogasreaktor inför invändig reparation?

SVAR

Inför tömning av en reaktor för service/underhåll bör substratet i reaktorn vara väl omrört. Ett eventuellt svämtäcke måste vara helt inblandat innan tömning (om möjligt bör även eventuellt bottensediment röras upp).

Tömningen av reaktorn bör helst ske i ett svep och gärna med omrörningen på så länge det går. Om man gör uppehåll i tömningen måste kvarvarande mängd totalomröras innan slutlig tömning. Vid uppehåll i tömning eller omrörning finns stor risk för att sediment och begynnande svämtäcke blir kvar på rötkammarbotten efter att rötkammaren är tömd.

I samband med sluttömning kan man med fördel samtidigt spola av väggarna med kallt vatten (från ovan). Vattnet både rengör väggar samt kyler och späder den sista slatten i reaktorn. Spädningen/kylningen sänker den biologiska aktiviteten vilket gör arbetet säkrare nere i reaktorn.

Många reaktorer har en permanent ledning för tömning, med tömkon/lågpunkt i bottenplattan, vilket gör att tömningen kan göras med en enkel centrifugalpump alternativt sugbil.

Säkerhet: Vid arbete i reaktorn ska en fläkt monteras så att den hela tiden trycker ner frisk luft till reaktorns botten, gärna två fläktar med separat strömmatning. Vid allt arbete i reaktorutrymmet ska personlarm som varnar för brännbara gaser, lågt syre och svavelväte bäras.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.