– 2018-06-27

Risk för struvitbildning

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Vi ska pumpa varm rötrest. Finns det risk för struvitbildning i rörledningarna?

SVAR

Struvit bildas i biogasanläggningar främst genom en reaktion av magnesium, fosfat och ammoniumjoner. Tillväxten av struvit sker kontinuerligt om det finns en tillförsel av dessa ämnen, som ju fallet är i biogasanläggningar.

Struviten hamnar som en beläggning i rörledningar och rötkammare, och är ett särskilt stort problem i värmeväxlare och ledningar för rötrester.

Bildningen av struvit gynnas vidare av ett pH-värde mellan 7-11 och vid temperaturer vid 50 °C. Därför är risken för bildning av struvit extra stor vid biogasanläggningar som har termofil rötning. Då ammoniumjoner är en del av problemet med struvit hänger därför även detta ihop med den biologiska processen vid nedbrytning av proteiner och vid tillförsel av kväverika substrat.

Åtgärder som nämns är att sänka pH, eller minska koncentrationen av ämnena som bildar struvit. Man kan även åtgärda material så att inte struvit fastnar så lätt, samt rengöra regelbundet.

pH vill man inte minska ytterligare i biogasanläggningarna då det optimala pH-värdet runt 7-8 behövs för en fungerade biologisk process. Substratet är ju det man har och inte så mycket att göra åt. Kvar återstår då materialval och regelbunden rengöring/kontroll.

Att minska struvitproblemet:
Rör och ledningar av plast är de material som tenderar att få minst struvit att fastna. Om rörens yta slipas upp, till exempel av sand/grus i rötresten, kan däremot struvit fästa även i plaströr.

Metallrör och främst gjutjärnsrör är det material där struvit lättast fäster. Flera gårdsbiogasanläggningar har erfarenheter av att mekaniskt få hacka bort struvit i rörledningar.

Viktigt är också att se till att biogödseln inte blir stående i ledningen, eftersom då riskerar struvit att fällas ut.

Kemira säljer en lösning för att undvika struvitbildning som heter Kemguard. Även olika tillsatser av syra kan användas för att regelbundet avlägsna struvit i till exempel värmeväxlare.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.