– 2018-06-27

Tillsatser – biogödsel i ekologisk produktion

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Vid en anläggning ska biogödseln användas i ekologisk produktion. Är det då tillåtet att använda tillsatsmaterial, exempelvis saltsyra, för att undvika pålagring av struvit?

SVAR

Struvit heter också MAP och är ett vanligt jordförbättringsmineral som kan användas i växtodlingen (fosforrikt). Därför är det i grunden bättre att de näringsämnen och mikronäringsämnen som finns i rötresten i biogasanläggningen kan komma ut direkt i biogödseln.

För att avlägsna struvit används ibland saltsyra regelbundet i värmeväxlare och rörsystem. Frågan är om denna saltsyra är tillåten om biogasanläggningen /biogödseln används i ekologisk produktion?

Då frågan ställdes till certifieringsorgan blev svaret att det är en anläggningsspecifik fråga och tas upp i dialog med sitt certifieringsorgan. Det görs en tillståndsbedömning för varje tillsats om den inte finns listad som helt otillåten, men det kan inte anses vara fallet med saltsyra.

Kemira säljer en lösning för att undvika struvitbildning: Kemguard. Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion (EU) hade uppe frågan angående om lösningen var tillåten för biogödselspridning. Referensgruppen kom fram till att det inte bör vara tillåtet i ekologisk produktion.

Rådet är därför att nogsamt kontrollera tillsatsmedel med sitt kontrollorgan innan användning.

Läs mer om struvit här

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.