– 2018-06-28

Vattenlås i biogasreaktor

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Hur ska vattenlåset till en biogasreaktor monteras, vad är viktigt att tänka på?

SVAR

Det finns inget regelverk för hur ett vattenlås ska utformas. Generellt gäller dock följande:

  • Vattenlåset ska anordnas så det inte föreligger någon risk för frysning.
  • Det ska klara att avblåsa den gasmängd som behöver evakueras vid exempelvis fyllning eller om övertryck skulle uppstå av någon annan orsak under drift.
  • Det ska även klara av att suga in luft och på det viset förhindra att tanken utsätts för vakuum/undertryck.

Vattenlåset bör placeras i direkt anslutning till reaktorn utan avstängningsventil mellan. Genom att ha lutning på gasledningen mot vattenlåset kan man utnyttja det kondensvatten som bildas i ledningen för påfyllning.

Vattenlåset bör kunna fyllas på med annat vatten än kondensvatten och ha ett breddavlopp (ev. inställbart) så att korrekt avsäkringstryck alltid hålls.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.