– 2018-05-28

Vilket metanvärde har substraten i en biogasprocess?

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

En bedömning av metanpotentialen gjordes av tre olika gödselsubstrat från mjölkkor, genom så kallade BMP-tester (Biochemical Methane Potential = en utvärderingsmetod för att bestämma den maximala metanpotentialen).

Analyserna genomfördes på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala enligt standardmetod APHA. Som ymp användes rötrest från Kungsängensverket i Uppsala.

SVAR

De tre substraten som analyserades förkortas här som K, G och S.

TS-halten låg för K och G på 8,8 %. För S, som också hade högre organisk substans i gödseln, låg TS-halten på hela 9,6 %. Resultatet gav slutliga BMP-potentialer i mL metan/g VS, på:

  • K=147
  • G=212
  • S= 148

Helt klart var att gödsel G hade en snabbare och högre metanproduktion än de andra två.

Variationen i sig mellan olika mjölkbesättningar är inget unikt utan speglar olikheten i gödseln som främst beror på utfodring till mjölkkorna. I praktiken betyder det att det är mer lättomsättligt material i gödsel G än från de andra två. Det är ett hack i BMP-kurvan för gödsel G och K efter cirka 25 dagar, vilket beror på en störning i mätutrustningen.

Viktigt att tänka på i rötning av gödsel är att säkerställa tillräckligt lång uppehållstid. För gödsel G är det tydligt att den fortsätter producera gas även efter 20 dagar i batchen.

Vid användning i kontinuerlig drift så brukar man säga att mellan 60-80% av gödselns BMP-potential kan användas. Det innebär att ett ton gödsel ger:

  • 11-15 kubikmeter biogas/ton från stall K
  • 16-22 kubikmeter biogas per/ton från stall G
  • 13-17 kubikmeter biogas/ton från stall S

Biogas från anläggningar om endast rötar nötgödsel har i våra tidigare sammanställningar visat sig ha en metankoncentration på 57%.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.