Kunniga rådgivare inom biogasproduktion

Inom Biogas2020 har vi erbjudit rådgivning och/eller expertinsatser för frågor rörande ny teknik eller ej kända problem inom biogasproduktion.

Efter projektet har avslutats har du fortfarande möjlighet att fråga någon av följande experter (Obs! Konsultarvode tillkommer).

Rådgivare process och teknikstöd