Det råder ingen tvekan om att det finns en stor potential för förbättringar, i hela biogasens värdekedja. Effektivare processer och metoder säkerställer en mer lönsam biogasproduktion och ger ökat utbyte och potential.

Inom Produktion och processer har flera positiva resultat uppnåtts, som visar hur vi kan utnyttja substrat från både hav och land, effektivisera rötningsprocessen, skapa bättre förutsättningar för uppgradering till fordonsbränsle och höja värdet på rötresten.

Stor potential finns i optimering av biogasens värdekedja.
Vare sig det gäller att:

 • Utnyttja nya substrat från hav, och restprodukter
 • Uppsamling och förbehandling av substratet sker på enkelt,
  hållbart och ekonomiskt vis.
 • Rötningsprocesser i såväl små gårdsanläggningar som större
  biogasanläggningar blir effektivare (teknologi och ekonomi).
 • Uppgradera och förädla biogas till fordonsbränsle vid mindre
  anläggningar.
 • Höja värdet av rötresten som ett värdefullt gödsel och
  växtnäringsmedel.
 • Lagra biogas i naturgasnätet

Aktiviteter

Aktiviteter inom arbetspaketet:

 1. Substrat
 2. Hushållsavfall
 3. Biogasproduktion
 4. Rötrest
 5. Förädling och uppgradering
  Power to gas

Målgrupp

Målgruppen har i första hand varit användare i hela värdekedjan biogas:

 • Anläggningsägare
 • Produktionspersonal
 • Drift och underhållstekniker
 • Processingenjörer

Målsättning

Målsättningen har varit att aktiviteterna ska leda till:

 • Ökad användning av möjliga substrat som kan nyttjas från hav och land samt restprodukter.
 • Ökad rötningseffektivitet för befintliga substrat.
 • Att produktionen av biogas, genom nya verktyg, sker på ett effektivare och lönsammare sätt.
 • Ökad användning av gödsel till biogas genom mikroanläggningar för biogas.
 • Att få fram verktyg för att rötresten utnyttjas bättre och blir en värdefull handelsvara som gödselmedel.
 • Att effektiva mindre uppgraderingsanläggningar finns på marknaden.
 • Ökad tillgång på biogas genom metanisering från vindkraft och koldioxid.

Aktivitetskoordinator

Agro Business Park

Deltagande partners

 • Hushållningssällskapet Skåne
 • Skive Kommune/Energibyen Skive
 • Samsø Kommune
 • Högskolan i Borås
 • SLU
 • Naturbruksförvaltningen VGR
 • JTI
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Fredriksund kommune
 • Roskilde Universitet (RUC)
 • Energiklyngecenter Sjælland (EKCS)
 • Nomi
 • Högskolan i Telemark
 • Lister Nyskaping
 • SeaWeed Production
 • Ocean Forest
 • Oslo kommune
 • Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)
 • Bioforsk
 • Högskolan Halmstad
 • Østfold fylkeskommune og Oslofjordnettverket