I ØKS er der de samme udfordringer med håndteringen af husholdningsaffald. Sverige og Norge har i flere år arbejdet med håndtering af den organiske del af affaldet, mens Danmark først skal i gang med en udvikling på området. Denne viden kan være nyttig for danske affaldshåndteringsvirksomheder, men også for virksomheder som arbejder med bioforgasning. På svensk og norsk side kan Danmarks styrkeposition på støre biogasanlæg samtidigt være nyttig.

For det danske ressource- og renovationsselskab Nomi4s (affaldsselskab for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner) har deltagelse i Biogas2020 handlet om at kunne forvandle en del af de ca 35.000 tons affald/dagrenovation, der årligt produceres i husholdningerne i de 4 ejerkommuner, til en ressource.

Hvordan får man bedst fat i den del af affaldet, der kan genanvendes? Hvad er den bedste metode i forhold til affald til bioforgasning? Og hvordan får man borgerne i de enkelte kommuner inddraget på bedste vis?

Aktiviteter

 • Værdikædeanalyse for affaldet – fra affald til ressource.
 • Medborgerinddragelsesmodul.
 • Hvordan får vi borgerne inddraget bedre i affaldsindsamling.
 • Ejerskabet.
 • Afregningsmodeller for affald incitamentsmodeller
 • Miljøtilladelsesspørgsmål i de nye direktiver (affald, emballage, deponering).
 • Organisk affald til bioforgasning, hvad er bedste metode?, test og udviklingsforsøg, analyser.
 • Logistikanalyser og modeller for (indsamling, håndtering, transport, opbevaring mv.)
 • Fra affaldshåndteringsplan til ressourceplan, hvordan?
 • Videndeling, workshops m.v. på tværs i Skandinavien, konferencer, studieture.
 • Forretningsmodeller i værdikæden.

Resultat

Nomi4s har gennemført 2 fuldskalaforsøg med indsamling og efterbehandling af affald, samt samarbejdet med en tværkommunal borgergruppe omkring metoder til inddragelse af borgeren.

Der er gennemført litteraturstudie på området, udarbejdet og analyseret en spørgeskemaundersøgelse, samt deltaget i diverse møder i Biogas2020-regi.

Deltagelse har resulteret i et beslutningsgrundlag til bestyrelsen for Nomi4s, som efterfølgende har anbefalet ejerkommunerne, at der indføres indsamling af organisk affald i en todelt beholder og med 2 ugers tømningsinterval.

Der arbejdes fortsat i forhold til beslutning om efterbehandling af organisk affald, men forudsætningen er, at affaldet energiudnyttes ved bioforgasning, og at restproduktet genanvendes til gødningsformål.

Fremadrettet og muligheder: Der vil blive indført indsamling af organisk affald i de 4 ejerkommuner. Indsamlingen vil blive indført i løbet af 2019, og det er forventningen, at der ved den enkelte husstand kommer til at stå en todelt beholder til henholdsvis organisk affald og restaffald.

Aktivitetsledare

Nomi4s