Skandinaviens Biogaskonferens

Biogaskonferensen 2018 gav skjuts för fortsatt samverkan!

Massor av mingel, kunskapsutbyten och inspiration. Så kan Skandinaviens Biogaskonferens 2018 sammanfattas. Konferensen hölls i norska Fredrikstad 25-26 april och blev även en ”grand finale” för hela Biogas2020-projektet.

Totalt samlades över 350 biogasintresserade deltagare från Danmark, Sverige och Norge på Quality Hotel mitt i centrala Fredrikstad. De kunde bland annat ta del av de senaste rönen inom forskning och utveckling kring biogas, och lyssna på allt från satsningar på marin transport till klimatsmarta lantbruk.

– Det gick helt över förväntan. Jag är särskilt glad över att det uppstod så många spontana möten. Att människor med liknande utmaningar hittar varandra – och att det kanske leder till nya samarbeten är jätteroligt att se! säger Marianne Rist-Larsen Reime, projektledare vid OREEC och en av arrangörerna av konferensen.

Hela värdekedjan på plats

Den första konferensdagen inleddes med ett konkret inspel från biogasens värdekedja, i form av fyra representanter: en lantbrukare, en producent, en distributör och en slutbrukare. De var alla nöjda med sina satsningar på biogas, men hade också tydliga budskap till politikerna:

”Biogasen behöver mer politisk uppmärksamhet.” ”Det krävs mer stöttning för att företagen som satsar på biogas ska bli lönsamma.” ”Politikerna måste efterfråga lokal och regional biogas.”

I den efterföljande politiska paneldebatten framkom att det finns ett stort politiskt engagemang på lokal nivå. De som deltog i paneldebatten var:

  • Eirik Trygve Bøe (V) som representerade Biogass Oslofjord och Akershus Fylkeskommune,
  • Jon-Ivar Nygård (Ap), ordförande i Fredrikstad kommune,
  • Teresa Rocatis Nielsen som är teamleader i danska Skive kommune (dock ej politiker),
  • Petter Forkstam (svenska Miljöpartiet de gröna) från Klimatsamverkan Skåne och
  • Martin Carling (svenska Centerpartiet) som är ordförande i Fyrbodals kommunalförbund och kommunalråd i Dals Eds kommun.

– Biogas2020 visar att om vi står samman kan vi komma riktigt långt när det gäller grön omställning. Det är också viktigt att vara nära de som på olika sätt satsar eller vill satsa på biogas. Att politikerna får höra historierna om vilka utmaningar och hinder som finns, sa Teresa Rocatis Nielsen som också är nationell koordinator för Danmark i Biogas2020-projektet.

Vässa marknadsföringen

Behovet av att kommunicera biogas bättre var annars en röd tråd genom konferensen och något som kommunikationsgurun Mette Nygård Havre, kommunikationschef för det norska återvinningsföretaget BIR, också lyfte fram i sin inspirerande föreläsning. Alla som arbetar med biogasfrågor tycks eniga om att biogasens fantastiska nytta och värde måste nå ut på en bredare front. När fler människor förstår hur klimatsmart biogas är, blir det också enklare för politiker och företag att hänga på och våga satsa.

Efter ett utbud på över 30 föreläsningar, utställare och match-making avslutades konferensens första dag med en gemensam middag på kvällen.

Skandinavien kan bli världsledande”

På torsdagen, konferensens andra och sista dag, erbjöds tre olika workshops (kommunikation, ny biogasteknologi med fokus på bränsleceller och lösningar för att minska miljöpåverkan) samt tre studiebesök (FREVAR Biogasanläggning, Borregaard Bioraffineri och NIBIO/NMBU Biogaslaboratorium).

Per Wennerberg, som arbetat med biogasfrågor i många år och som leder Biogass Oslofjord, ser nu positivt på framtiden även efter Biogas2020:

– Jag är stolt över att vi har lyckats etablera ett så bra samarbete. Nätverket kommer att bestå och vi har bra nytta av varandra. Kan vi nu bara effektivisera vårt arbete mer kan Skandinavien bli världsledande på biogas.

Fredrikstad konferensen allm

Kommunikationsexperen Mette Nygård Havre (närmast i bild) var en av över 30 föreläsare på biogaskonferensen i Fredrikstad.

Mer från konferensen

Publicerat: