Biogas, Biogass Oslofjord, Bussar, Transport

Biogass kan gi store utslippskutt i transportsektoren

Etter mange år med studier på råvarer og produksjonspotensial, ville Enova gjerne se hele verdikjeden og forstå barrierer knyttet til vekst i bransjen. Nå brukes biogass hovedsakelig til busser og noe renovasjonsbiler. Vi ser et vesentlig potensial innen anleggsbiler og -maskiner, spesielt med økt fokus på utslippskutt fra denne bransjen som forventes fremover. Annen tungtransport ville også lett kunne benytte biogass fremfor diesel.  Se pressemelding fra Enova her.

Norge har så langt hatt relativt stabile klimautslipp, men vil nå redusere dem med 40 % over de neste 13 årene til 2030. Da skulle man tro at biogass, som gir utslippskutt i flere sektorer og er ”netto negative” utslipp, burde være et viktig bidrag. Både Miljødirektoratet og danske myndigheter ser på livsløp til biogass og da teller både redusert metan fra avfall og redusert CO2 ved erstatning av bensin/diesel – altså bedre enn el-biler, selv med opprinnelsesgaranti.

Da vi fikk oppdraget fra Enova, gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant aktørene, for å få deres oppfatninger av barrierer og kostnader. Tusen takk til alle som tok tid til å svare på denne! Alle funn er inkludert i vedlegget til rapporten. Mangel på grunnleggende kunnskap (biogass ofte ikke på ”menyen) er en viktig forklaring for at markedet ikke har vokst utenfor «kommunal sektor». På myndighetssiden ser biogass ut til å falle mellom ulike department som mangler samordning, kanskje fordi det blir sett på som en perifer eller liten aktivitet. Et omforent tall for klimaeffekt og litt samordning mellom miljø, energi, landbruk og næring ville raskt kunne gi synergier og lavere risiko. Dette er lavterskel- og lavkostnadstiltak med potensiell stor effekt!

d94f28e4-9a6b-4186-89e6-7191d53710ac

Vi har sett at flere internasjonale biogassprodusenter produserer til lavere kostnader og ser potensial for lavere kostnader til produksjon, oppgradering og distribusjon her også. Teknolo­gien er tilgjengelig og det er rom for økt konkurranse og mer effektiv prising av produkter og tjenester i kjeden. Fra spørreundersøkelsen ser vi at aktørene tror det er mulig å redusere kostnadene på flere områder. Produsentene ser størst bidrag innen selve produksjonen, mens teknologi­leverandørene ser mest potensial for kostnadskutt på råvarer og logistikk.

Bedre kunnskap om biogass som alternativ og et klart tall for klimaeffekten ville gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å verdsette biogasstilbud mot andre tilbud for transporttjenester. Dette ville kunne redusere utslipp fra anlegg betydelig. Noe ulik vekting av miljø og økonomi mellom kommuner gjør at samme tilbyder kan vinne i en by, men tape i en annen. Mye fokus på biodiesel kan gjøre tilbydere usikre på horisonten for biogass, selv om det er bedre.

Mange av disse barrierene er relativt enkle å eliminere, og vi mener fokus på etterspørselssiden vil være vesentlig for en positiv markedsutvikling fremover. Første steg bør være mer klarhet i prioriteringer fra myndighetenes side. Deretter er det mange enkle tiltak som kan gjennomføres og mye relevant læring fra Sverige, Danmark og UK (for å nevne noen få). Vi kan hvis vi vil!
Hele rapporten tilgjengelig her.

Publicerat: