Skandinaviens Biogaskonferens

Dags att sälja in biogas bättre

Mats Eklund, vetenskaplig ledare för Biogas Research Center i Linköping, anser att biogasen behöver marknadsföras bättre för att öka efterfrågan.
Budskapen bör handla om hållbarhet och vilka mervärden som biogasen ger.

Under Skandinaviens Biogaskonferens i Fredrikstad 25-26 april, föreläste Mats Eklund om biogas som värdeskapare. Enligt honom handlar det om att lyfta blicken utanför energisektorn, och rikta sig mot helt andra branscher. Dessutom bör budskapen förändras och anpassas till målgruppen.

– Vi har väldigt många ingenjörer som jobbar med biogasfrågor i dag, men inte alls många marknadsförare. Det är dags att tänka mindre ingenjörstungt och mer fundera över hur vi förpackar biogas i ett snyggt fodral, sa Mats Eklund.

Som exempel visade han på hur Gasum i Finland har tagit fram en särskild symbol, med texten ”Tillverkad med finsk biogas”. Den används nu av företag inom bland annat textil- och livsmedelsbranschen som märkt sina varor med symbolen.

– Biogas stärker konkurrenskraften hos företag. Det är ett bra säljargument när man pratar med näringslivet. Att försöka övertala ett företag med argument som att biogasanvändning ger högre sysselsättning fungerar däremot inte lika bra.

Till sist visade Mats Eklund på utvecklingen över tid om hur vi kan se på biogaslösningarna. Vad som började som en teknik för avfallshantering har utvecklats till ett verktyg för att nå hållbarhetsmålen:

  1. Avfallshantering
  2. Energi och klimat (minskade koldioxidutsläpp)
  3. Cirkulär och biobaserad ekonomi
  4. Hållbarhetsmål (direkta och indirekta effekter i många sektorer).

– Om de skandinaviska länderna ligger i framkant i de här frågorna ger det inte bara effekter lokalt och nationellt, utan vi kan indirekt driva på den globala utvecklingen, förklarade Mats Eklund.

 

Läs även artikeln om Mats Eklund i senaste numret av tidningen Energigas

Mats Eklund webb

Mats Eklund föreläste under Skandinaviens Biogaskonferens 2018 i Fredrikstad. Foto: Marte Beck

Märkning Finland

Den finska märkningen av varor som tillverkats med biogas.

Mer från konferensen i Fredrikstad

Publicerat: