Biogas2020, Biogass Oslofjord

– Det er her biogassbransjen samles

Den Skandinaviske Biogasskonferansen har blitt en knutepunkt for biogassbransjen i Skandinavia. Her samles aktører fra Norge, Sverige og Danmark, samt resten av Europa.

Både den første konferansen i Trollhättan og konferansen i Skive var en suksess. Både når det gjelder besøksantall, faglig utbytte og promoteringsmuligheter for næringslivet. I Danmark var konferansen tidlig utsolgt for standplasser og messe-delen av konferansen var godt besøkt.

– Det er her biogassbransjen samles. Vi møter kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere. Det er en veldig god møte å gjøre det på, forteller Jacob Himmelstrup fra Nærenergi AS.

I tillegg til den ordinære messe-delen, har man også en match-making session der man har mulighet til å møte nye samarbeidspartnere, kunder og leverandører i en kort, effektiv samling på 1,5 timer.

– Vi har funnet nye samarbeidspartnere. Vi hadde ikke møtt de før, og hadde nok heller ikke møtt de hvis vi ikke deltok på denne konferansen. Derfor er det en veldig smart måte å utvide nettverket sitt og få nye kontakter, forteller Pernille Knudsen fra PBJ Miljø AS.

Biogas2020_1

Prosjektleder for Biogas2020, Fredrik Grund, er fornøyd med de konferansene som har vært avholdt og tror på en stigning også videre.

– Dette er en utvikling. Vi har sett at vi hadde flere deltakere i Skive enn vi hadde i Trollhättan, og tror dette antallet bare vil øke når vi kommer til Østfold og Norge.

Den Skandinaviske Biogasskonferansen 2018 arrangeres 25-26. april i Fredrikstad, Østfold. Østfold er biogassfylke nr.1 i Norge. Derfor er det ekstra hyggelig å ønske deg, som på en eller annen måte er engasjert i biogassmarkedets utvikling, til nettopp Østfold og Fredrikstad – og den Skandinaviske Biogasskonferansen 2018. Dette er en unik mulighet til å treffe kollegaer i bransjen, politikere,beslutningstakere og alle 30 partnere innenfor næringsliv, akademia og offentlig sektor i prosjektet Biogas2020. Vi utveksler nasjonale og internasjonale erfaringer, får ny inspirasjon, snakker innovasjon og fortsetter å styrke vår plattform slik at Skandinavia skal bli best i verden på biogass.

Er du interessert i å være utstiller eller sponsor under konferansen? Ta kontakt med Fredrik Eikum Solberg, +47 950 45 227, fredres@ostfoldfk.no.

Publicerat: