07.45

Vi mødes foran KulturCenter Limfjord og fordeles i busserne

08.00

Afgang fra KulturCenter Limfjord

09.00

Foulum Biogasanlæg – verdens største forsøgsanlæg

Verdens største biogasanlæg til forskningsformål ligger på AU Foulum. Det benyttes af forskere og virksomheder til undersøgelse af teknologier til alle aspekter af behandling af biomasse og styring af biogasprocessen. 

En af forskerne bag anlægget vil vise os rundt og give os indblik i de mest aktuelle forsøg. Bl.a. har forsøg på anlægget i Foulum dannet grundlag for verdens største kommercielle biogasanlæg, Maabjerg Energy Center.

Foulum Bioraffinaderi – nyt stort forsøgsanlæg

På trods af Danmarks førerposition inden for biomasse, er der et uindfriet potentiale for yderligere at optimere biomasseudbyttet, og dermed omstille Danmark til et biobaseret samfund. Primært ved at udnytte grønne afgrøder til biomasse. Det nye anlæg skal udvinde olie ud af græs, som i kombination med et kommende anlæg, der først udvinder protein af græs, vil bane vejen for et helt nyt dyrkningssystem.

”vi omdanner græs til olie og efterligner naturens egen proces, og det fantastiske er, at her tager det ikke millioner af år, men kan klares på en halv time”
Rektor, Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet

Vi vil, fra anerkendte forskningsledere, få indsigt i hvad bioraffinering er, og hører om hvordan forsøg har fået betydning for planlægningen af Maabjerg Energy Center.

Aarhus Universitet Foulum
Foulum Bioraffinaderi
Agro Business Park og INBIOM

11.00

Afgang fra Aarhus Universitet, Foulum, samt frokost

Der udleveres en lækker frokost pakke med lokale råvare, som kan nydes i bussen inden vi ankommer til GreenLab Skive.

Vi vil på turen hjem høre om Agro Business Park og INBIOM. Agro Business Park er en forskerpark og bindeleddet mellem forskning og industri. Et af indsatsområderne i forskerparken er innovationsnetværket for biomasse – INBIOM.

12.00

Ankomst ved GreenLab Skive