Substrat

Halm + matavfall = mer biogas

Tillsätt halm till matavfallet och du kan få ut mycket mer biogas. Det är nu bevisat av forskare vid Högskolan i Borås i samarbete med RISE och SLU.
– Vi provade att tillsätta både halmbriketter och halmpellets i biogasprocessen. Bäst resultat nådde vi med pellets, säger Ilona Sárvári Horváth, en av forskarna bakom studierna.

Halm innehåller massor av kol. Och matavfall innehåller mycket kväve. Att sammanföra halm och matavfall är alltså bra för kol-kvävebalansen. Det är också en kombination som kan hjälpa till att boosta rötningen i biogasprocessen.

Det här är nu bevisat i praktiken genom experiment i både Sverige och Danmark. Läs tidigare artikel om halm som substrat

– I Danmark tittade man på halm i kombination med flytgödsel. Då fungerar halm som bisubstrat särskilt bra eftersom det har en mycket högre torrsubstanshalt. Denna kombination kan passa bra i biogasanläggningar ute på gårdar, om man har flytgödsel och vill utnyttja den för biogasproduktion, säger Ilona Sárvári Horváth som är biträdande professor vid Högskolan i Borås.

I hennes forskning i Sverige, som varit en del i Biogas2020, har alltså fokus legat på halm och matavfall. Det är en kombination som passar bra till anläggningar där källsorterat matavfall från hushållen används som substrat – något som i dag finns på flera håll i Sverige.

Men varför bör halmen göras om till pellets eller briketter först?

– Pellets och briketter finns redan på marknaden. Det är lättillgängliga och lättanvända produkter som består av finfördelad och pressad halm, och de kan därför användas direkt i biogasprocessen. Dessutom gör själva pelleteringen och briketteringen att strukturen av halm öppnas upp, vilket gynnar rötningsprocessen. Halmen tar heller inte alls så mycket utrymme vid transport, förklarar Ilona.

Hon och hennes forskningsteam kom även fram till att tillsättning av pellets var något fördelaktigare än briketter, eftersom pellets lättare bryts ner. De orsakade inte heller några mekaniska problem – åtminstone inte vid de försök som hittills endast gjorts i labbskala. Hur det skulle fungera i större skala återstår alltså fortfarande att testa.

Än så länge har inte halm som bisubstrat börjat användas inom biogasbranschen. Men de positiva resultaten från både Sverige och Danmark visar att det finns ett effektivt och smart alternativ för framtidens biogasproduktion.

Ilona Sárvári Horváth nämner till sist ytterligare en fördel med att använda halm i biogasprocessen:

– Rötningsprocessen för matavfall blir effektivare. Blandar du lagom proportioner med halm och matavfall får du nämligen en mycket bättre näringsbalans för den biologiska processen jämfört med när du bara rötar matavfall. Vi räknade ut att man får ut mer biogas ur matavfall när man samrötar det med halm jämfört med när endast matavfall rötas. Det kallas synergieffekter!

Ladda ner rapporten

Halmpellets bild

Publicerat: