8 juni – 9 juni -

Biogas som en dynamo i cirkulær økonomi

8-9. juni 2017 – Som en del af Bæredygtighedsfestival på Samsø og Aarhus/Region Midt som Europæisk Kulturhovedstad 2017 inviterer Dansk Biogasnetværk, Samsø Kommune og Samsø Energiakademi til workshop på Samsø

Bioøkonomi er en del af strategien for de næste skridt mod en fossilfri ø på Samsø. Biogas værdikæden ‘From Field to Ferry’ forventes med biogas som motor at blive dynamoen for initiering af innovative forretningsmodeller og cirkulær behandling af samfundets reststrømme på Samsø. Reststrømme opfattes i cirkulær økonomi som ressourcer, som gennem nye værdicirkler, kan blive til færgebrændstof, biologiske gødninger mv. Cirkulær økonomi teorierne kan blive meget konkrete og meningsfulde på en ø på vej mod fossilfrihed og de forskellige forretningsmodeller kan understøtte hinanden og inspirere andre isolerede samfund.

Formålet med workshoppen er at præsentere en række bioøkonomicases med relation til biogas kortfattet og så diskutere disse i forhold til de cirkulære forretningsmodeller med mange bundlinjer. Det håber vi endog kan inspirere til, at vi får skitseret endnu uopdagede forretningspotentialer og forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi har en række bundlinjer – forskellige værdier, som skabes i værdicirklerne. Vi beder derfor alle oplægsholdere – i stedet for de tekniske detaljer – give et bud på deres opfattelse af, hvilke værdier forretningen kan skabe i hvert tilfælde med fire bundlinje-fokusområder:

  • Blå værdier: trad. forretningsbundlinje, finansiering og partnerskaber.
  • Røde værdier: Samarbejde, branding, stolthed for medarbejdere etc.
  • Grønne værdier: Jordens frugtbarhed, reduceret udslip af drivhusgasser, næringsstoffer osv.
  • Grå værdier: teknisk/faglig innovation, infrastruktur, etc.

Disse 4 værdier vil være fokus for diskussionerne af casene. Kan vi skitsere et paradigme for cirkulære økonomiske værdicirkler omkring biogas i isolerede samfund?

Workshoppen skal give deltagerne inspiration til at udvikle nye forretningsmodeller for den cirkulære økonomi omkring biogasværdicirklerne. Og workshoppen skal diskutere, hvordan biogas kan være motoren i en omstilling mod mere avancerede cirkulære bioraffineringsaktiviteter med mange kaskader af værdier, som skaber jobs og forretning.

CIRKUL+åR +ÿKONOMI_PRINT
Se programmet og tilmeld dig her

Publicerat: