6 oktober

Biogas Väst konferens

Biogas för framtiden

Regional utveckling och cirkulär ekonomi idag och imorgon

Den 6 oktober är det dags för 2017 års Biogas Väst-konferens. Vi utlovar en dag med allt från en europeisk utblick till senaste nytt från mångfalden av västsvenska aktörer och projekt. Välkommen till en inspirerande och kunskapshöjande mötesplats!

Anmäl dig senast 20 september via http://www.biogasvast.se.

Biogasen är ett av de fem framtidsbränslena, och har en viktig roll i både energisystem och som råvara. Dessutom ser allt fler potentialen i biogasen som ett regionalt tillväxtområde som kan bidra med lokala arbetstillfällen och exportmöjligheter, samtidigt som det lokala kretsloppet stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar.

Med avstamp i dagsläget diskuterar vi trender i omvärlden och skisserar utvecklingen framåt i Sverige och Västra Götaland. Vi får höra om den mångfald av satsningar som sker i Västra Götaland. Och vi får en genomgång av rappa argument för biogasen.

Vi får också höra om hur biogasen vinner mark på EU-nivå, om hur hot om dieselförbud i Paris skapar nationella incitament och ett stort intresse för flytande gas i Frankrike, och om de konkreta planerna på en snabb utbyggnad av biogas i Finland.

Publicerat: