6 oktober

Biogas för framtiden

Regional utveckling och cirkulär ekonomi idag och imorgon

Den 6 oktober är det dags för 2017 års Biogas Väst-konferens. Vi utlovar en dag med allt från en europeisk utblick till senaste nytt från mångfalden av västsvenska aktörer och projekt. Välkommen till en inspirerande och kunskapshöjande mötesplats!

Anmäl dig senast 20 september via http://www.biogasvast.se.

Biogasen är ett av de fem framtidsbränslena, och har en viktig roll i både energisystem och som råvara. Dessutom ser allt fler potentialen i biogasen som ett regionalt tillväxtområde som kan bidra med lokala arbetstillfällen och exportmöjligheter, samtidigt som det lokala kretsloppet stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar.

Med avstamp i dagsläget diskuterar vi trender i omvärlden och skisserar utvecklingen framåt i Sverige och Västra Götaland. Vi får höra om den mångfald av satsningar som sker i Västra Götaland. Och vi får en genomgång av rappa argument för biogasen.

Vi får också höra om hur biogasen vinner mark på EU-nivå, om hur hot om dieselförbud i Paris skapar nationella incitament och ett stort intresse för flytande gas i Frankrike, och om de konkreta planerna på en snabb utbyggnad av biogas i Finland.

STREAMINGSIDAN

Från den 6 oktober hittar du själva streamingen här nedan.

PROGRAM

Inledning

 • Kristina Jonäng, ordf miljönämnden, Västra Götalandsregionen
 • Ingrid Gullbrand, Enheten för Landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Inledning av moderator Jakob Lagercrantz.

Internationella utblickar

 • Biogas development in Europe Cor Leguitj, CE Delft.
 • Market development for biogas in France Pierre Meyers, Air Liquide, Frankrike.
 • Strategic view and insights behind the Gasum expansion in biogas Jukka Metsäla, Gasum, Finland.
 • Paneldiscussion, outlook for biogas

Den här programpunkten ges på engelska.

Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi

 • Lansering av ny strategisk innovationsagenda, Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst.

Kortpresentationer – Mycket på gång i Västra Götaland

Biogasvast.se presenteras bredden av aktörer från Västsverige som deltar i denna punkt, däribland Trollhättan Energi, SPPA, Clarion Hotel Post, Västtrafik, FordonsGas och EON.

Tunga fakta om biogasens framtid

 • Flytande gas för lastbilar, Lars Mårtensson, AB Volvo.
 • Mångfald av bränslen för tunga fordon, här och nu, Johan Améen, Scania.
 • Gasen växer till havs, Tryggve Möller, Tärntank.

Vad säger Energimyndigheten om biogas?

 • Kalle Svensson, Energimyndigheten.

Rappa argument för biogas i Sverige och Finland

 • Jan Rapp, Biogasakademien, Markus Olsson, Gasum.

Var står biogasen 2035, 2045?

Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen, Tobias Kullingsjö, Vårgårda Herrlunga Biogas AB, Urban Svensson, Perstorp, Lars Mårtensson, AB Volvo och Martin Carling, Dals-Ed kommun.

Avslutning

Möjlighet att stanna kvar och mingla över en fika

Publicerat: