1 juni

Biogasdag – Småskaliga tankställen & biogasdrivna arbetsfordon

Välkommen till Naturbruksskolan Sötåsen på Biogasdag 1 juni med temat Småskaliga tankställen & biogasdrivna arbetsfordon.

Målgrupper för dagen: 

Biogas- och biodrivmedelsintresserade samt entreprenörer inom området.

Program

9.30

Välkommen, Bo Grenabo Tapper. Naturbruksskolan Sötåsen Inledning och presentation. Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet

9.40

Vad händer i vår omvärld?, Ivar Virgin, Stockholm Environment Institute, SEI

Presentation

10.15

Småskalig uppgradering med askfilter, erfarenheter från försök på Sötåsen, Ulf Hävermark, SLU

Presentation

10.45

Paus

11.00

Kan lägre metanhalt göra biogasen mer lönsam?, Driftsresultat från traktortest. Gunnar Larsson, SLU

Presentation

11.30

Biogasdrivna traktorer, hur ser vi på framtiden, Tapio Riipinen, Valtra

12.00

Att driva en biogastankstation på en liten ort. Mats R Andersson, Grästorp Energi

Presentation

12.30

Komprimering av rågas. Jon Hovland, Tel-tek

Presentation

13.00

Biogas 2020 / process och teknikstöd. Mattias Ottosson, Högskolan Väst

Presentation

13.15

LUNCH

14.00 – 16

Besök och demonstration av Sötåsens biogasanläggning och anläggning för småskalig uppgradering – askfilter. Vi visar upp Askfilter och processintern metananrikning i gårdsskala.

Därefter avslutas dagen med miniutställning och chans att träffa talare och företag inom området. Kaffe serveras vid utställningen.

Anmälan

Senast torsdagen den 23 maj till: Hushållningssällskapet, tel. 0511-248 00 eller info.skaraborg@hushallningssallskapet.se

För frågor kontakta Per Ove Persson 0511-248 60

Publicerat: