17 augusti

Biogaskonference om Kildesorteret Organisk Dagrenovation

Tag med og få indsigt i muligheder, barrierer og konkrete eksempler på, hvordan KOD kan indgå i biogasanlæg, når Gate 21 og projekterne Biogas 2020 og Biogas Action inviterer til konference den 17. august.

50% af husdyrgødningen skal udnyttes til grøn energi i 2020. Det er målsætningen i Grøn Vækst-helhedsplanen fra 2009. Samtidig skal den organiske dagrenovation fra husholdninger kildesorteres, indsamles og genanvendes frem mod 2022, for at realisere ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald. Udnyttelse og bioforgasning af både husdyrgødning og KOD i biogasanlæg, understøtter begge målsætninger. Der er brug for organisk materiale til at supplere gyllen i biogasanlæg. I takt med at organiske affaldsfraktioner som eksempelvis slagteriaffald slipper op, er der brug for at anvende flere organiske affaldstyper. Mange kommuner er begyndt at frasortere organisk dagrenovation. Hvis KOD behandles på biogasanlæg kan restprodukterne anvendes på markerne til fordel for landbrug og miljø. Samtidig kan man recirkulere fosfor og andre næringsstoffer i den organiske del af dagrenovationen, når man bruger det afgassede materiale til jordforbedring og kulstofbinding. Hvad er udfordringerne?:

  1. Hvordan får vi sorteret plastik og andet fra, når vi indsamler og forbehandler?
  2. Hvordan udnytter vi bedst muligt den afgassede biomasse som gødning i landbruget?

Konferencen tager afsæt i de konkrete udfordringer og sætter fokus på konkrete muligheder for at anvende organisk dagrenovation i biogasanlæg.

Tilmeld dig her

Konferencen præsenterer:

  • praktiske erfaringer med indsamling af organisk affald fra husholdninger i hovedstadsområdet
  • testresultater fra tre forskellige forbehandlingsanlæg
  • konkrete erfaringer med at bruge KOD i biogasanlæg
  • indblik i nye muligheder for udbringning af afgasset biomasse på danske marker

Udbytte

Du får indsigt i og konkrete eksempler på, hvordan KOD kan anvendes i biogasanlæg. Gennem faglige oplæg, videndeling og erfaringsudveksling giver konference inspiration og viden, som kan bidrage til opførelsen af konkrete nye biogasanlæg, der både løser en energi- og affaldsudfordring.

PROGRAM

12.00 Registrering og frokost

12.30 Velkomst og formål med dagen Tommy Olsen, fagkonsulent, Gate 21 Jakob Bro Lorenzen, leder, Dansk Fagcenter for Biogas

Biogas anno 2017 - hvad er tendenserne og hvilke muligheder er der fremover? Tyge Kjær, lektor, Roskilde Universitet

13.00 INDSAMLING OG FORBEHANDLING

Tre råd til kommuner og affaldsselskaber. Nye erfaringer med indsamling og kildesortering af organisk affald fra husholdninger Daniel Lynge Hansen, konsulent, Vestforbrænding

Beskrivelse af processer, teknologier og driftsdata fra 3 forskellige forbehandlingsanlæg Rasmus Nør Hansen, videnskabelig forskningsassistent, Roskilde Universitet

13.55 Pause og netværk

14.20 BIOGASPRODUKTION MED KOD, GYLLE OG INDUSTRIAFFALD Anlægskoncepter og råvaresammensætning – hvordan kan KOD indgå i biogasanlæg? Tyge Kjær, lektor, Roskilde Universitet

Erfaringer med sambehandling af KOD og spildevandsslam i biogasanlæg Bjarne Bro, projektchef, Billund Biogas

15.10 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Mejeribranchen giver grønt lys for at bruge madrester som gødning Bruno Sander Nielsen, sekretariatsleder, Foreningen Biogasbranchen.

Kvalitet og sporbarhed i gødningen fra madaffald – præsentation af nye resultater Linda Bagge, dyrlæge, Miljøstyrelsen

Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug – muligheder og fremtidige perspektiver Anette Vibeke Vestergaard, chefkonsulent, Økologisk Landsforening

16.30 Opsamling og tak for i dag Tommy Olsen, fagkonsulent, Gate 21

Har du spørgsmål så kontakt Mads Nerup Nielsen, Gate21.

Publicerat: