17 maj - ,

Biogödsel i ekologisk odling

Biogödsel är ett organiskt gödselmedel som bildas vid rötning av organiskt material från livsmedels- och foderkedjan, till exempel källsorterat matavfall, slakteriavfall och gödsel. Kvalitetssäkringssystemet Certifierad återvinning (SPCR 120) möjliggör för biogödsel att även kunna certifieras eller tillåtas för ekologisk odling. I Sverige finns det mål och strategier för att öka den ekologiska odlingen och här kan biogödsel spela en viktig roll eftersom mängden eko-godkända gödselmedel är begränsad. Men vilka regler är det egentligen som gäller om man ska använda biogödsel i ekologisk odling? Temadagen syftar till att reda ut dessa frågeställningar.

Innehåll
• Marknaden för ekologisk odling och dess utveckling
• Regelverket för Certifierad återvinning SPCR 120 och KRAV
• Vad krävs för ett godkänt insamlingssystem för matavfall, där biogödseln ska användas i ekologisk odling
• Erfarenheter från anläggningar med eko-godkänd biogödsel

Mer information och anmälan.

Publicerat: