3 juli

Den svenska biogasen är hotad – vad krävs av beslutsfattarna?

biogasanläggning

EU-ländernas olika stödsystem gör att biogas som importeras till Sverige har ett lägre pris. Den svenska biogasen är därför hotad. Utan inhemsk biogasproduktion påverkas jobben, miljön, nya innovationer och landsbygden negativt. Vad krävs för att bevara och utveckla den svenska biogasproduktionen?

Sveriges satsningar på biogas har genom åren visat bredden av de samhällsnyttor som biogasproduktionen ger, exempelvis jobb på landsbygden, omhändertagande av avfall, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, innovationer, en bättre havsmiljö och gödsel till ekologiskt jordbruk. Dessa samhällsnyttor är nu hotade på grund av EU-ländernas olika stödsystem som gör att den biogas som importeras till Sverige har ett betydligt lägre pris än den biogas som produceras i Sverige.

För att bevara den svenska biogasen behöver den inhemska produktionen ges rimliga villkor i konkurrensen med produktionen i andra EU-länder. Och för att utveckla biogasproduktionen, och dess samhällsnyttor, i Sverige behöver branschen få tydliga och långsiktiga spelregler att förhålla sig till. Vad krävs av beslutsfattarna för att bevara och utveckla den svenska biogasproduktionen?

Medverkande:

Per-Arne Håkansson, Ledamot i näringsutskottet, (S), Riksdagen
Lotta Brändström, VD, Göteborgs Energi AB
Mats Eklund, Professor i miljöteknik, Linköpings universitet
Mätta Ivarsson, Regionråd, (MP), Region Skåne
Pontus Lindberg, Regionråd, (M), Region Skåne
Vera Söderberg, Hållbarhetschef, HKScan

Jacob Risberg, Moderator

Mer information kring seminariet Eventet på Facebook

Publicerat: