18 april

Ekotransport 2030

Onsdag 18 april är det dags för Ekotransport 2030 – den årliga mötesplatsen för alla som vill delta i omställningen till hållbara transport- och mobilitetslösningar.

Här träffas branscher och inspireras, beslutsfattare får se de nya lösningarna och nya nätverk bildas. Målet är att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030.

Dagen bjuder på debatter, föredrag och specialsessioner som ger en överblick av allt som görs för att ställa om transportsektorns energisystem, med de viktigaste aktörerna inom politiken, myndigheterna och näringslivet på plats.

Som besökare får du dessutom en unik möjlighet att under måltider, mingel och pauser träffa beslutsfattare och personer som i sin vardag arbetar med miljöanpassning av transport.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande i samtliga plenarsessioner och specialsessioner, lunch, kaffe, mingel samt fullständig konferensdokumentation.

Bokningsvillkor: Anmälan till konferensen är bindande.

För frågor kontakta:
Kundservice konferens@aktuellhallbarhet.se

För partnerskap och utställning kontakta:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@bbm.bonnier.se

Publicerat: