30 januari

Gasens roll i industrins energiomställning

Intresset från industrin för användning av biogas ökar. Med anledning av detta arrangerar Energigas Sverige ett seminarium den 30 januari i Stockholm. Många spännande frågor finns med på agendan.

Välkommen till en heldag med intressanta inspel där vi bland annat får svar på:

  • Vad arbetar industrin med redan idag för att bidra till det svenska klimatmålet och ambitionen att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland?
  • Vilka är industrins stora utmaningar och möjligheter fram mot 2045?
  • Vad är anledningen till att industrin använder gas idag?
  • Vad motiverar en övergång till förnybara gaser?
  • Vilken roll spelar energigaserna i industrins omställning och finns det några alternativ till gas?

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan senast den 16 januari krävs. Ej anmäld frånvaro debiteras med 500 kronor.

Läs mer och anmäl dig här

Publicerat: