9 november - ,

GREAT Seminar on sustainable road transport

Västra Götalandsregionen och Region Skåne arrangerar inom ramen för EU-projektet GREAT ett seminarium i Bryssel i november.

I programmet deltar bland andra Joakim Larsson, ordförande för regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Helmut Morsi, European Mobility Network, DG Move.

Syftet med seminariet är att lyfta fram goda nordiska exempel och samverkan över gränserna för satsningar på laddinfrastruktur för elfordon och användningen av biogas som drivmedel, framför allt för tunga fordon.

Read more and register

För mer information kontakta:
Tula Ekengren, regionutvecklare biogas
tula.ekengren@vgregion.se
Mobil 0700-82 26 15

GREAT EU-projekt

Publicerat: