26 januari

Seminarium 26 januari: Kollektivtrafikens framtida behov av biogas

År 2020 sker trafikstart för flera större upphandlingar av kollektivtrafiken i Göteborg med omnejd. Hur ser biogasbehovet inom kollektivtrafiken ut framöver? Och finns det biogas i den omfattning som kollektivtrafiken kommer att behöva?

Välkomna på ett frukostseminarium där ni hör företrädare för kollektivtrafiken berätta hur de tänker och vilka frågor de står inför. Och hör företrädare för biogasbranschen ge sin syn på tillgången på biogas framöver. Vi ser fram emot givande samtal och diskussioner!

Frukostfika och mingel från kl. 07.00. Seminariet börjar 08.00.

 

Anmälan senast 14 januari via http://www.biogasvast.se.

Publicerat: