22 mars

Mobilitet & Beteende 2018

Steg för steg mot hållbar mobilitet: Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet & Beteende hålls denna gång i Eskilstuna den 22 mars. En av de medverkande är miljöminister Karolina Skog.

Vi som arbetar med mobilitetsfrågor känner ofta att det är mycket snack men lite verkstad – om transportsystemet över huvud taget rör sig i hållbar riktning är det med myrsteg.
Mobilitet & Beteende 2018 zoomar vi in på den enskilda människan och frågar oss vad som måste till för att vi ska ändra beteende. Vi zoomar också ut på samhällsplaneringen och frågar oss hur den kan styras i hållbar riktning.

Anmälan

Publicerat: