16 mars - , ,

Morgenkaffe: Verdiskaping fra produksjon av biogass

Biogass Oslofjord, Avfall Norge og OREEC inviterer til morgenkaffe med presentasjon av rapporten Verdiskaping fra produksjon av biogass den 16.mars.

Biogass produseres på lokale ressurser og gir høy lokal verdiskaping gjennom nye verdikjeder. Arbeidsplasser skapes direkte og indirekte innen landbruk og matproduksjon, avfallshåndtering, vann- og avløpssektoren og transportsektoren. Veksten bidrar til grønn omstilling, lavere utslipp, renere byer og tettsteder og i tillegg bringes verdifulle næringsstoffer i organisk avfall tilbake i kretsløpet. Biogass er et område det er verdt å satse mer på!

I rapporten Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet er det satt fokus på de mange gevinstene ved en økt satsing på biogass. Rapporten etablerer et utgangspunkt for å anslå den fremtidige betydningen for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved økt utnyttelse av biologiske avfallsressurser til biogassproduksjon.

Følgende står på agendaen:

  • Presentasjon av verdiskapingsrapporten v/Thema Consult
  • 3 biogassbedrifter på 30 minutter – Historier om verdiskaping og grønne arbeidsplasser v/Oslo EGE, GREVE Biogass og CAMBI
  • Tid til spørsmål og diskusjon
logos_morgenkaffe
Meld deg på her

KONTAKT

Publicerat: