8 mars

Nätverksträff för biogasanläggningar

I anslutning till seminariet som vi arrangerar den 8 mars vi även bjuda in till ett möte mellan alla lantbrukare med samrötnings- eller gårdsanläggningar i Skåne & Halland. Vi vill ha ett samtal kring vilka utmaningar och möjligheter ni ser med biogasproduktion och vilka frågeställningar ni har gällande politik, ekonomi, teknik etc. Vad vill ni åstadkomma med er biogasproduktion och vad krävs för att nå dit?

Välkomna!

 

Aktiviteten arrangeras som ett samarbete mellan Biogas Syd och Biogas 2020.

 

Information

Tid: Torsdag den 8 mars 2018, kl. 10.30 – ca 13.00 (Med lunch 12.00 – 13.00)

Plats: SkåneSemin, Råby 2003, Hörby

Målgrupp: Lantbrukare med biogasproduktion.

Kostnad: Träffen är kostnadsfri för lantbrukare och finansieras genom EU-projektet Biogas2020.

Anmälan

Senast den 2 mars till Desirée Grahn, desiree.grahn@kfsk.se.

Mer information och inbjudan

Publicerat: