6 september

Nätverksträff för dig som jobbar med biogas

Vi träffas för att diskutera aktuella frågor denna gång om biogasanläggningars prestanda och produktion med fokus på uppföljning och utvärdering.

AGENDA

13:00
Välkommen och kort introduktion till programmet – Karin Ahlberg-Eliasson,
processledare Process och Teknikstöd och Hanna Jönsson, Biogas Väst och VGR

Ladda ner inledande presentation»
Ladda ner presentation från Biogas Väst»

13:20
Hitta förlusterna och förbättringspotentialen i biogasproduktionen – Resultat
från jämförande mätningar av kostnader, energi och prestation – Johan
Yngvesson, RISE

Ladda ner presentation»

14:10
Rågasmätning, hur mäter och följer man upp rågasflöden? – Högskolan Väst &
Kompauto

Ladda ner presentation från Högskolan Väst»
Ladda ner presentation från Kompauto»

15:00
Fika

15:15
Resultat av utvärdering lantbruksbaserade biogasanläggningar 2010-2015 samt fortsättning 2017-2020, – Karin Ahlberg-Eliasson, Hushållningssällskapet
Sjuhärad

Ladda ner presentation»

15:45
Besvarade frågor, Process och Teknikstöd och om nya regler kring
Gödselgasstödet – Stefan Halldorf inom Process och Teknikstöd.

Ladda ner presentation»

16:15
Diskussion med panel

16:30
Avslutning

loggor-nätverksträff

ANMÄL DIG TILL

Karin Eliasson senast 30 augusti
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se
Mobil: 0708-29 04 83

biogas-illustration-vand

Publicerat: