5 april -

Nätverksträff för dig som jobbar med biogas

Vi kommer att träffas på Rådde Gård i Länghem för att närmare diskutera aktuella frågor kring finansiering, ekonomi och framtidsspaning. Vi gör också ett studiebesök i biogaslabbet där forskning görs på substrat och rötrester.

AGENDA

15:00
Välkommen och information om Biogas 2020, Peter Eriksson, Innovatum AB Process och teknikstöd, Karin Eliasson, Hushållningssällskapet

15:20
Finansierings möjligheter Klimatklivet Andrea Teran-Öman och Kristina Flisberg, Länsstyrelsen Investeringsstöd landsbygdsprogrammet, Benhard Reckerman, Länsstyrelsen

16:00
Skattefrågor vid försäljning av biogas som el / fordonsgas, Lars-Erik Jansson, Energi & Affärsutveckling

16:45
Hållbarhetskriterier för biogas, Energimarknaden och framtidsspaning, Mikael Lantz. Lunds Universitet

17:15
Studiebesök biogaslabbet och försökslokalen, Karin Eliasson

18:15-19:00
Mat, prat och avslut när vi är färdigpratade.

ANMÄL DIG TILL

Karin Eliasson senast 31 mars
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se
Mobil: 0708-29 04 83

biogas-illustration-vand

Publicerat: