13 september

Samrådsmöte för Biogas Syd

Den 13 september är det dags för nästa samrådsmöte i Biogas Syd. Missa inte chansen att träffa vårt nätverk och få en uppdatering om vad som händer på biogasområdet, både regionalt och nationellt.

På samrådsmötet får vi höra mer om GREAT-projektet och de infrastruktursatsningar som ska göras både i Skåne och utanför. Det nya projektet Fossilbränslefria kommuner ska stötta kommunerna i minskning av sin klimatpåverkan i olika delar av verksamheten. Projektledare Anna Tibbelin ska berätta mer. Avfall Sverige lanserade under våren en biogödselportal vilket vi får mer information om från Klas Svensson. På ämnet biogödsel kommer även representant från Urban Magma berätta mer om arbetet kring ämnet ”Borden till jorden”. LTH har, bland annat tillsammans med SLU Alnarp, tittat närmare på vallgrödans funktion som kolsänka och delger slutsatserna från den studien.

Mer information och program.

 

Biogassyd logotyp

Publicerat: