19 april

Seminarium 19 april: Tung transport

När kan vi ha en gasmotor med en prestanda som matchar dieselns?
Välkommen till en heldag i Malmö om framtidens gasfordon. Vi hälsar fraktköpare, speditörer, åkerier och andra intresserade välkomna. Seminariet består av tre delar:

– Föredrag av framstående motorforskare och experter på luftkvalitet,

– En rad inspirerande presentationer från de stora lastbilstillverkarna

– Workshop för att inspirera och väcka idéer till nya forskningsprojekt.

Seminariet är startskottet för den andra utlysningen i programmet Biodrivmedel för Sverige 2030. Utlysningen, som öppnar den 1 juni, välkomnar ansökningar inom programmets alla forskningsområden med speciellt fokus på tunga transporter. Under seminariet ges information om hur man söka medel till projekt från programmet.

Seminariet är kostnadsfritt. Det arrangeras av Energiforsk och är en del i Biogas2020.

Anmälan

Publicerat: