23 oktober

Seminarium konkurrensvillkor, fossilfrihet och möjligheterna med biogas, för tunga transporter i Halland

Inbjudna:
Politiker, Åkeriföretag, Transportköpande företag, Producenter av och Leverantörer av biogas, Sveriges, Åkeriföretag, Fordontillverkare, Media.

Program:

Introduktion av Interreg-projekt Biogas2020
Marie Matsson, Högskolan i Halmstad

Konkurrensvillkor och aktuella frågor för svensk transportnäring
Anders Åkesson (C) ledamot riksdagens trafikutskott

En kartläggning av åkeriföretagens och tranportköpande företags
fossilfrihet idag och planer framöver
Zsofia Benes, Högskolan i Halmstad

Fair Transport
Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag

Flytande biogas, infrastruktur, tunga fordon (personbilar)
Urban Wall, FordonsGas Sverige AB

Möjligheter och vad som behöver göras för att främja biogas i
jämförelse med övriga biobränslen
Medverkande och deltagare

Funderingar kommande aktiviteter
Henrik Andersson, Högskolan i Halmstad

Välkommen!
Högskolan i Halmstad / Interregprojektet Biogas2020

loggor-seminarium-hh

Detaljprogram med deltagarlista skickas ut veckan innan.

OBS! Anmälan senast måndag 16 oktober. OBS!
henrik.andersson@hh.se

Publicerat: