20 juni

Seminarium om nationellt biogasregister, 20 juni

Bör Sverige, i likhet med flera andra EU-länder, ha ett nationellt biogasregister och ett system med ursprungsgarantier för biogas? Vad innebär ett biogasregister med ursprungsgarantier, och vad skulle det kunna bidra till? Vilka krav bör man ställa på ett sådant system och hur skulle det kunna se ut?

En arbetsgrupp i Energigas Sveriges regi håller på att analysera frågan om ett svenskt biogasregister och ett system med ursprungsgarantier. Nu bjuder man in till ett seminarium för att berätta om sina tankar och slutsatser så här långt – och ge möjlighet till inspel och frågor.

Läs mer

Anmälan

Till info och anmälan

Frågor om seminariet?

Kontakta: Linus Klackenberg, Energigas Sverige
linus.klackenberg@energigas.se
08-6921841

Publicerat: