25 april – 26 april

Skandinavias Biogasskonferanse 2018

Ostfold_NY

Velkommen til Skandinavias Biogaskonferanse 2018 den 25. – 26. april i Fredrikstad, Norge. Vi går to riktig interessante dager i møte fylt med foredrag, utstillere, matchmaking, studieturer, festmiddag, interessante workshops og masse muligheter for networking med aktører fra hele biogassens verdikjede.

Meld meg på Skandinavias Biogasskonferanse 2018 Se påmeldte deltakere og utstillere Last ned program Last ned deltakerliste

Dette blir den tredje konferansen i regi av Interreg-prosjektet Biogas2020, hvor vi håper på å kunne leve opp til de ytterst suksessfulle konferansene i Trollhättan i oktober 2016 og i Skive i november 2017. Konferansen arrangeres av Biogass Oslofjord og Østfold fylkeskommune som en del av det Interreg finansierte prosjektet Biogas2020.

Onsdag den 25. april 2018 i Fredrikstad, Østfold – Norge

08.00 – 17.00 Opplegg på tre scener fra mer enn 30 foredragsholdere om emner i hele biogassens verdikjede, samt stor utstillingsmesse med stands som viser frem de nyeste produktene til biogassektoren. Hertil lunsj, networking og en match-making session, hvor du kan finne din neste samarbeidspartner.

19.00 – Festmiddag for alle deltakere.

Program 25 april

Torsdag den 26. april 2018, studieturer & workshops

09.00 – 13.00 Guidede studieturer til aktuelle bedrifter & interessante workshops rundt biogass.

Blant annet kan man besøke Borregaard, Frevar og NIBIO.

NB! Man kan kun velge en studietur eller en workshop da disse foregår parallelt.

Program 26 april

PÅMELDING

Påmelding Skandinavias Biogasskonferanse 2018 Påmelding match-making Kontakt oss ved interesse for stand under konferansen Påmelding for partnere i Biogas2020 Se påmeldte deltakere og utstillere

Program

Märtin Wänblom
Utställare
4v4a7861b
Besökare Skandinaviens Biogaskonferens

Dager fylt med inspirasjon og innovasjon

Vi vil til konferansen samle et bredt utvalg av aktører innenfor biogassens verdikjede, men med hovedfokus på transport, nye markeder og sirkulær økonomi. Her vil du møte aktører fra bedrifter, interesseorganisasjoner, forskere, politikere, kommuner og alle partnerene i Biogas2020-prosjektet. Dagene byr på nåde nasjonale og internasjonale erfaringer, inspirasjon til nye samarbeid og networking med aktører fra både Danmark, Sverige og Norge. Alt i alt jobber vi for å øke utnyttelsen av biogass i hele Skandinavia.

Mer enn 30 foredragsholdere på tre scener

Den 25. april vil konferansen bli oppdelt i 3 spor, hvor det vil komme mer enn 30 foredragsholdere og fortelle om deres erfaringer og gi inspirasjon til forskjellige nye aspekter i biogassens verdikjede. Med forbehold om endringer.

Se mer informasjon i programmet.

Politisk paneldebat

Under Skandinavias Biogasskonferanse 2018 vil det bli avholdt en politisk paneldebatt. Her vil regionale og nasjonale politikere delta for å diskutere biogassens rolle som et klimavennlig drivstoff i Skandinavia. Debatten vil bli ledet av moderator.

Stor utstillingsmesse

I Fredrikstad vil det være en stor utstillingsmesse. Her kan du som utstiller vise frem dine nyeste produkter til biogassektoren og møte potensielle kunder blant de 300-400 deltakerene, som vil besøke konferansen. Utstillingen vil være åpen fra 8.00 – 17.00 den 25. april.

Les mer.

Kontakt oss ved interesse for stand

Matchmaking – vi hjelper deg med å booke møter

Biogas2020 matchmaking gir deg den perfekte muligheten for at komme i dialog med nye samarbeids – og forretningspartnere på konferansen. Her har du mulighet til å komme i kontakt med leverandører, nye kunder samt partnere til nye projekter.

Meld deg på Matchmaking

Kommunikasjonspakke

Vi ser veldig gjerne at du hjelper oss med å spre nyheten om Skandinavias Biogasskonferanse 2018. Nedenfor finner du link til en kommunikasjonspakke du kan benytte i din videreformidling av informasjon om arrangementet.

Kommunikasjonspakke

Overnatting og transportmuligheter

Hvis du ønsker å overnatte under konferansen har vi flere gode muligheter i lokalområdet. MERK: Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften og betales av den enkelte i hotelles resepsjon.

Følg denne linken for en oversikt over overnattingsmuligheter, som vi har reservert til arrangementet. Rom booker du direkte på hotellets bookingsider.

Hoteller til Biogasskonferansen

Hvis du kommer langveis fra, har vi laget en liten oversikt over hvilke transportmuligheter du har. Oversikten tar utgangspunkt i Frederikshavn / Hirtshals. Følg denne linken:

Transportmuligheter til Biogasskonferansen

Studiebesøk

Den 26. april vil formiddagen gå med til studiebesøk og workshops. Her kan deltakerene besøke blant annet Borregaard, Frevar og NMBU/NIBIO, eller bli med på workshops rundt temaene biogassteknologi, anlegg og kommunikasjon.

Studiebesøk 1: Frevar Biogassanlegg (Maks 50 personer)

FREVAR KF er det lokale biogassanlegget i Fredrikstad, her produseres biogass som bla. benyttes på busser i Østfold. Det er her planer om sentralsorteringsanlegg (eksempel fra ROAF) for Østfold, anlegg som vil gi tilgang på store mengder organisk avfall til biogassproduksjon.

Studiebesøk 2: Borregaard Bioraffineri (Maks 50 personer)

Borregaard har verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Som del av sin avfallsbehandling produseres biogass som benyttes som prosessvarme i produksjonen.

Studiebesøk 3: NIBIO / NMBU Biogasslaboratorium (Maks 50 personer)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi. Dette besøket til biogasslaboratoriet vil gi et innblikk til NIBIO sine biogass-studier og vil inkludere besøk til pilotreaktorene.

Biogasslaboratoriet  er et samarbeid mellom NIBIO og NMBU.

 

Workshops:

Workshop 1: Østfoldforskning – ”Kjenn ditt anlegg / verdikjede”

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt og er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) og analyse av miljøprestasjoner til produkter og tjenester. Gjennom denne workshopen vil det gis introduksjon til hvordan redusere miljøbelastninger og deklarere biogass, biogjødsel og avfallstjenester.

Workshop 2: Kommunikasjon

Biogass har et enormt potensiale i den voksende sirkulære økonomien og i den grønne omstillingen vi er inne i. Men selv med sterke nytteverdier for klima, miljø, arbeidsplasser og økonomisk vekst, må biogassbransjen allikevel kjempe for å bli satset på videre. Kommunikasjon som synliggjør og fremmer biogassen er et tema som engasjerer på tvers av våre tre land, særlig biogass til transport. Vi stiller spørsmålet: Hvordan kan vi bli bedre på å selge og markedsføre biogassen?

Workshopen ledes av Lill-Torunn Kilde, journalist og kommunikasjonsrådgiver som har spesialisert seg på miljøkommunikasjon.

Sindre Anonsen kommer for å presentere TINEs satsing på biogass og hvordan de har jobbet med kukraft-kampanjen.I workshopen blir kukraft brukt som eksempel for å dele erfaringer og diskutere biogasskommunikasjon.

Workshop 3: Biogassteknologier

I denne workshopen, som ledes av Per Wennerberg, med mange års erfaring fra biogassbransjen og nå som leder for Biogass Oslofjord, vil vi invitere deg som er særlig interessert i å diskutere ny biogassteknologi og muligheter for anvendelse. Særlig fokus vil det være på biogass brenselcelle.

Påmeldingen til studiebesøk og workshops gjør man samtidig som man melder seg på konferansen.

Les mer om de forskjellige bedriftene på linkene nedenfor:

Borregaard Frevar KF NIBIO / NMBU

Har du spørsmål, kontakt da vennligst

Med støtte fra:

Konferansepartnere: Skandinavias Biogasskonferanse 2018 arrangeres av Biogas2020 sammen med Østfold fylkeskommune, Biogass Oslofjord  og OREEC.

Partnere i Biogas2020: Aarhus Universitet AU Herning, Agro Business Park A/S, Akershus Fylkeskommune, Biogas Syd – Kommunförbundet Skåne, Buskeryds Fylkeskommune, Energiforsk AB, Fredrikssunds Kommun, Fyrbodals Kommunalförbund, Gas2move, HMN Naturgas I/S, Hushållningssällskapet Skåne, Högskolan Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Høgskolen i Sørøst-Norge, Innovatum AB, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan, Lister Nyskaping/Ocean Forest, NIBIO – (Bioforsk) Norsk institutt for bioøkonomi, Nomi4s, NTU ApS, OREEC Oslo Renewable Energy and Environment Cluster, Oslo kommune, Region Skåne, Region Västra Götaland, Rise, Roskilde Universitet, Samsø Kommune, SeaWeedProduction, Skive Kommune/Energibyen Skive, Telemark Fylkeskommune, SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, Vestfjorden Avløpsselskap (Veas), Vestfold fylkeskommune, Østfold fylkeskommune.

Publicerat: