22 mars

Småskalig uppgradering och tankställen

Boka in torsdagen den 22 mars på naturbruksskolan Sötåsen utanför Töreboda!
Då arrangeras en demonstrations- och seminariedag med studiebesök. Temat är småskalig uppgradering och tankställen, med europeisk utblick.

Målgrupp för dagen är alla som är biogas- och biodrivmedelsintresserade samt entreprenörer inom området.
Arrangemanget är kostnadsfritt. Det serveras lunch och fika till självkostnadspris 170 SEK inkl. moms.

Preliminärt program:

Kaffe finns i matsalen från klockan 9.00.

09.30 Välkommen, Bo Grenabo Tapper. Naturbruksskolan Sötåsen Inledning och presentation, Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet.

09.40 Vad är Record Biomap? Gustav Rogstrand, RISE

09.45 Småskalig förbehandlingsteknik, TBD (Tyskland)

10.00 Mikrobiogasanläggningar, TBD (Polen)

10.15 Teknik för tankning och försäljning, Hans Kättström, Nordic Gas Solutions

11.05 Verktyg (app) för att underlätta fordonsgasförsäljning, Petr Vasiliev, NeoZeo

11.20 Paus.

11.35 Askfilter för gasrening som system, Åke Norberg, SLU / RISE

12.05 Fastgödselrötning, problem och möjligheter, Mats Edström RISE

12.35 Ekonomi småskalig uppgradering med askfilter, Linus Andersson, Hushållningssällskapet

13.00 Lunch

13.45 Studiebesök anläggning, Askfilter

Ca 15.00 Fika

15.15 Kartverktyg och register för innovationer inom biogasområdet på väg till marknaden, Paulina Jaranowsk UWM (Polen)

15.45 Utvärdering för att jämföra ekonomi, verkningsgrad m.m. Kathrin Bienrt, DBFZ, (Tyskland)

16.15 Regler och finansiella ramverk inom 15 EU-länder, Gustav Rogstrand, RISE

16.45–17 Summering och avslutning

OBS! Programmet fr o m klockan 15.15 enbart på engelska.

Anmälan

Senast torsdagen den 8 mars till: Hushållningssällskapet, telefon 0511-248 00 eller mejla info.skaraborg@hushallningssallskapet.se

För frågor kontakta Per Ove Persson, telefon: 0511-248 60.

Publicerat: