7 maj

Nätverksträff för dig som jobbar med biogas – 7 maj

Välkommen till en träff där vi diskuterar aktuella frågor – denna gång om halm, våtmarksväxter och andra fiberrika material som substrat till biogasproduktion. På plats finns forskare, konsulter, biogasproducenter och andra aktörer i biogasbranschen.

När? Måndag 7 maj kl.10-15 (fika från kl.9)
Var? Högskolan i Halmstad, Hörsal O104.

Program:

  • 10.00-11.00: Halm som substrat, storskalig förbehandling. Henrik Bjarne Möller. Århus Universitet.
  • 11.00-11.30: Våtmarksväxter som substrat, skördeteknik. Marie Mattsson, Högskolan i Halmstad.
  • 11.30-12.00: Processutmaningar med fiberrika material som halm, fastgödsel, djupströgödsel, m m. Mats Edström, Rise
  • Lunch
  • 13.00-13.30: Halmstubb + mellangröda/insådd som substrat, systemanalys. Thomas Prade, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
  • 13.30-14.15: Behovet av förbehandlingar styr valet av förbehandlingsteknik. Ilona Horvath, Borås Högskola
  • 14.15-14.30: Vilka förbehandlingsutrustningar finns på marknaden? Henrik Andersson, Högskolan i Halmstad.
  • 14.30-15.00: Sammanfattning och diskussion om vad som är intressant att göra framöver.

Praktisk info:
Högskolan i Halmstad ligger på gångavstånd från Halmstad Centralstation.
Hörsal O104 finns i O-huset på Linjegatan. Meddela ankomsttid om du vill bli
upphämtad på Centralstationen.

Finansiärer: Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Anmälan

Senast onsdag 2 maj, till:
henrik.andersson@hh.se
eller telefon: 0720-18 00 97

Publicerat: