15 maj

Workshop: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald og gylle

Produktion af biogas fra affald, gylle, og spildevandsslam er en vigtig energikilde i Danmark og det bliver endnu vigtigere i fremtiden.

De underliggende processer styres af en masse forskellige mikroorganismer, og et stort projekt støttet af Innovationfonden, ”NomiGas” sætter fokus på, om en øget viden om disse mikrobielle samfund kan øge driftsstabilitet og gasproduktion samt mindske driftsproblemerne.

Workshoppen, som afholdes af Innovationsnetværket for Biomasse, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, fortæller hvor langt vi er og hvilke perspektiver, der er med de nye DNA-baserede teknikker. Deltagerne i NomiGas er Aalborg, Aarhus og Lunds Universiteter, Teknologisk Institut i Aarhus, biogasanlæg hos Maabjerg og Billlund, samt Krüger A/S.

Yderligere information, kontakt:
Henrik Bjarne Møller, Inst. for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, M: 40531596, E: henrikb.moller@eng.au.dk

Per Halkjær, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, M: 2173 5089, E: phn@bio.aau.dk

morsoebiogas_062009 029
Se programmet og tilmeld dig her

Publicerat: