30 maj

Workshop om möjligheterna i Skaraborg för biogas som processenergi

Intresset för att använda biogas inom andra sektorer än som drivmedel till fordon har ökat den senaste tiden. Som ett komplement till de aktiviteter som pågår inom Biogas Väst för att stimulera användningen av biogas i transportsektorn, har vi därför börjat titta på möjligheterna inom andra marknader t ex som råvara och processenergi för industrin.

Ramböll har inom ramen för Biogas Väst gjort ett mindre uppdrag där de undersökt tekniska och ekonomiska förutsättningar för biogas som processenergi till industrier som inte är med i handeln med utsläppsrätter, på uppdrag från Västra Götalandsregionen. Vilka möjligheter och förutsättningar finns för detta i Skaraborg och övriga länet? Vilka nya affärsmöjligheter öppnar sig?

Skaraborgs Kommunalförbund och Biogas Väst bjuder in producenter och andra intresserade från Skaraborg med omnejd till en workshop där resultaten från Rambölls studie diskuteras tillsammans med idéer kring nästa steg.

Program

9.30 Välkomna, presentationsrunda, bakgrund till utredningen
9.45 Ramböll presenterar utredningen
10.30 Diskussion om resultaten och nästa steg
11.30 Slut.

De som vill går ut och äter gemensam lunch efteråt, till självkostnadspris.

Varmt välkomna!

Magnus Fredricsson, Skaraborgs kommunalförbund
Tula Ekengren och Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen

loggor

Anmälan

Publicerat: